Lønnsomt: Laila Rognli i OTTS har med bruk av robot fått en bedre og billigere løsning for transportørene. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Roboter fra Ren Røros har redusert kostnadene for transportkonsernet OTTS med rundt en halv million kroner. En 80 prosent stilling er ikke erstattet fordi «Vikaren» nå gjør jobben.

Økonomisjef Laila Rognli i OTTS er svært fornøyd med de tjenestene som leveres fra Ren Røros Digital og Ren Røros Intelligent Automation (RRIA). Hun har i noen år hatt Ren Røros Digital som leverandør gjennom pakken Din Sky, med Tarjei Sveistrup som konsulent. Høsten 2021 la hun fram et problem med manuell håndtering av opptil hundre ordrer på en dag. Tarjei anbefalte robot fra RRIA, og den første oppgaven innen asfalt-området ble satt i gang.

Vikaren

– Det var en opplevelse at roboten raskt erstattet slitsom og kjedelig manuelt arbeid. Det gikk ikke lang tid før den ble kalt «Vikaren». «Vikaren» gjorde ikke feil hvis vi hadde kodet rett, og den jobber etter vår arbeidstid på ettermiddag og natt. Den gjør arbeidet raskt og pyntelig, og vi sitter igjen med en rapport.

Det er ulike transaksjoner den holder orden på, og det dreier seg om store beløp – rundt 130 millioner kroner bare på asfalt og masse.
Etter hvert tok vi «Vikaren» i bruk på to andre områder. Det har gått veldig bra, og de ansatte har fra starten vært både nysgjerrige og positive til den nye «ansatte».

– Vi bruker det både til store og små oppgaver, og både ansatte, sjåfører og kunder er fornøyd. Det er bare positivt å erstatte repeterende og slitsomme manuelle jobber når roboten kan gjøre det bedre. På toppen er det også økonomisk lønnsomt.

Imponert

Rognli ble engasjert til å gjøre noe med det kjedelige og rutinemessige arbeidet da hun en sommer måtte gjøre noe av dette arbeidet selv. Det var ikke noe stas å printe ut opptil 100 PDF-er og sørge for at de havnet på rette plass.

– Jeg forsto at her var det noe å hente, og etter kontakt med Ren Røros ble det løst på noen dager. Jeg er imponert over den servicen selskapet får, både fra Digital og fra «robotselskapet». Det er utrolig hvor raskt de løser kompliserte oppgaver, og hvor raskt de forstår hva som er utfordringen og hva som kan være løsningen. De stiller opp og er alltid på jakt etter nye områder som kan robotiseres.

Stiller opp: Jeg er imponert over den servicen selskapet får, både fra Digital og fra «robotselskapet». Foto: OTTS.

ISO-sertifisert og fyrtårn

OTTS har rundt 460 biler tilgjengelig, av disse er rundt 80 biler som kjører asfalt. Det er mer enn nok oppdrag i markedet, sier Laila Rognli.

– Det er for få biler og sjåfører akkurat nå – over hele landet. Dette har vært en bransje med mange utlendinger, nå er mange av disse forsvunnet. Vi prøver selvfølgelig å påvirke dette for å sikre rekruttering til bransjen.
Selskapet er også utålmodig etter å ta aktiv del i det grønne skiftet. OTTS er et Miljøfyrtårn samt at vi er sertifisert i ISO 14001 som er en anerkjent miljøsertifisering. Vi jobber også aktivt for å ha null utslipp. Miljø er noe vi tar på alvor.

Digital og robot

Det er tre områder der roboten (RPA) fra Ren Røros Intelligent Automation (RRIA) brukes.

– Innen asfalt logger roboten seg inn og eksporterer ordrene som er forhåndsgodkjent fra OTTS og kunde i log.nett, som er vårt system for asfalt og masse, til UniTrans. (UniTrans Fra Hogia er deres logistikksystem). Deretter logger den seg på UniTrans og fyller ut ordrebildet og fakturaene, sjekker at diverse felt har gyldige verdier, og eksporterer fakturaene til Visma. OTTS slipper å utføre eksporten, fylle ut, godkjenne i ettertid, bokføre fakturaene. Roboten håndterer til vanlig 80-100 ordre på en dag, men har en rekord på 341 ordrer. Så sitter vi igjen med en rapport som viser hva som har gått greit, og hvilke den har funnet feil på. Uvurderlig og tidsbesparende.

– Mot kunden Contiga leser roboten følgesedler og henter ut nødvendig informasjon. Informasjonen blir deretter lagt inn på UniTrans. OTTS slipper å legge inn følgesedler manuelt, som kan være opp mot 80 hver dag. Følgesedlene opprettes i UniTrans som en ordre og da er det bare for befrakter å behandle de.

– Roboten leser følgeselder fra mail, deler opp følgesedlene i én fil per side og laster opp alle filene på bestemt filområde. Disse fraktbrevene kommer inn for å matche med følgesedlene roboten allerede legger inn i UniTrans, og skal følge med når dem fakturerer. OTTS slipper å dele opp fraktbrevene selv. Tidligere har OTTS printet ut fraktbrevene, og scannet inn en for en side manuelt. Nå bruker «Vikaren» et par minutter på hele jobben.

OTTS har også tjenester fra Ren Røros Digital. Det er ut fra grunnpakken Din Sky. Det er tilgang til servere via Citrix plassert på datasenteret på Røros. Digital leverer tjenester knyttet til Microsoft 365 som gir et helhetlig tilbud med enkel tilgang, enkel bruk og tilgjengelige konsulenter som stiller opp som selskapets egen IT-avdeling.

Her er teamet til Ren Røros:

Camilla Haaheim Larsen
Tarjei Sveistrup
Oscar Ram Kalia

Camilla Haaheim Larsen Ren Røros Intelligent Automation; Tarjei Sveistrup, Ren Røros Digital; Oscar Ram Kalia, Ren Røros Intelligent Automation.

Fakta om OTTS

OTTS AS driver transportmekling, transport og terminaltjenester. OTTS er en transportsentral. Firmaet ble etablert i september 2011, som et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen AL i Trondheim. Hovedkontor på Tiller i Trondheim. Terminalen, med tre ansatte, ligger på PIR II. Selskapet har 18 ansatte, 60 selvstendige bileiere som gir en tilgang på rundt 460 biler som leies inn. Omsetningen er rundt 300 millioner kroner.

Asfalt-, anlegg- og massetransport, kran- og spesialtransport, langtransport og linjeframføring, brakke- og kontainertransport og distribusjon av partigods og terminaltjenester. Asfalt og masse står for ca. 50 prosent av omsetningen.

Blant de største kundene er Veidekke, PEAB, BMI, Elektroskandia, Støren treindustri, Nordan, og Contiga, leverandør av bæresystemer i bygg.