Ren Røros har følgende hovedstrategier for sponsorstøtte: Ren turglede, Ren innsatsvilje, Ren skaperkraft. Foto: Tom Gustavsen.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Ren Turglede. Foto: Tom Gustavsen Why?

Turgleden er din egen. For oss er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.