Ren Røros har følgende hovedstrategier for sponsorstøtte: Ren turglede, Ren innsatsvilje, Ren skaperkraft. Foto: Tom Gustavsen.

Ren Røros er en aktiv støttespiller for idrett, kultur og folkehelse. Vi bidrar med sponsormidler som skaper varige verdier lokalt.

Turgleden er din egen. For oss er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.