Autoparken blir en opplevelse for for fastboende, hyttefolk og turister. Illustrasjon: Pir II AS.

Autoparken skal bli et raust møtested med god plass, tilgjengelig for alle. Her kommer et variert tilbud med vekt på natur og friluftsliv. En sentrumsnær park med boliger, kontorer og butikker – og ikke minst et røft sted der du kan få lokale produkter, lokal mat og lokal drikke.

Autoparken skal utvide opplevelsene på Røros, ikke minst som et raust møtested med god plass. Der kan du komme svett og siklende fra skituren. Det er rom for besteforeldre og skrikerunger. Det er plass for rullestoler, også i butikker og spisesteder. Det skal være servering med kvalitet, men ikke stivt og jålete. Du skal få alt fra kanelboller til reinbiff. Du kan få kjøpt produkter fra produsenter av lokal mat og drikke – og kanskje andre kjente produkter fra regionen. Autoparken blir et sted for nye opplevelser for fastboende, hyttefolk og turister.

Autoparken Røros. Illustrasjon: Pir II AS

Autoparken skal utvide opplevelsene på Røros, ikke minst som et raust møtested med god plass. Illustrasjon: Pir II AS.

Autoparken Café. Illustrasjon: Pir II AS

Det skal være servering med kvalitet, men ikke stivt og jålete. Illustrasjon: Pir II AS.

Dette er visjonen til Ren Røros, som står bak utbyggingen og vil gjøre visjonen til virkelighet. Det er også tanken til juryen som valgte løsningen til arkitektene i Pir2, nettopp fordi den skisserte slike løsninger. Det blir lagt vekt på farger og byggestil på Røros, men arkitektene gir det en moderne form. Et løft for et sentralt område der folk fra sør møter byen. Den sentrale tomta trenger et løft, og får det nå.

I disse dager leverer Ren Røros planene til kommunen.

Bokvalitet og friluftsliv

Røros kommune har ønsket et sted som gir både bokvalitet og tilbud på moderne lokaler for møtesteder, kontorer, butikker og dermed også flere arbeidsplasser. Kommunen har lagt vekt på å få det de kaller trygge akser. Autoparken vil legge stor vekt på å legge til rette for natur og friluftsliv. Her ønsker vi det kan komme aktiviteter som bading, skøyting, fiske både sommer og vinter. Fra før er det startområde for flotte løyper som kan brukes hele året. Vi vil ha bygg for badstu og garderober. Vi ønsker servicetilbud både for ski og sykkel. Her tror vi det skal komme på plass utleie av ski, sykler, spark og alt mulig. Med kort vei til idretten på Øra kan dette bli et møtested for ungdommen, samtidig som det kan komme tilbud som utvider mulighetene som treningsstudio. Og areal for squash, padel og andre tilbud som ikke er så mye i organisert idrett. Igjen er det et mål og tilby noe som utvider tilbudene på Røros.

Autoparken, vinter. Illustrasjon: Pir II AS

Blåtimen: Slik ser vi for oss at Autoparken kan være en av de mange flotte vinterdagene på Røros. Illustrasjon: Pir II AS.

Sentrumsnære leiligheter

I første runde kan det bli bygget fra 20 til 30 boliger i Autoparken. Hvis hele området blir tatt i bruk, kan det antall boliger bli minst det dobbelte. Dette siste er avhengig om Røros Auto og Bergstaden Elektro blir med på løsningen.

Det skal være variasjon av botilbud, men med vekt på sentrumsnære leiligheter. Det er stort behov for et slikt tilbud på Røros. Det vurderes også mindre leiligheter rettet mot yngre folk, samt botilbud rett mot de som har behov for tilpasset og lett tilgjengelig bolig. Eldre kan også få et tilbud som det er å flytte til nye, vedlikeholdsfrie og sentrumsnære leiligheter.

Går alt etter planen kan byggingen av boliger komme i gang om knappe to år. Det legges vekt på det spesielle som ligger i å være i nærheten til Gjettjønna. Området kan på sikt kobles sammen med Litj-Øra, og undergangen i området skal bli bedre. På Litj-Øra er det planlagt nye 30 til 40 boliger. Det å ta med en løsning for undergangen ved Gjettjønna ved utvikling av Litj Øra vil være veldig velkomment både for beboere og kommunen.

Kontorer

For å få plass til nye boliger vil dagens kontorer til Ren Røros bli revet. I planen er det et moderne kontorbygg som skal gi plass til Ren Røros, men også andre leietakere. Et bygg som skal ha butikker og andre tilbud på første plan.

Ren Røros inviterer nå næringslivet til å gi innspill på hva det er mest behov for når det gjelder kontorplasser. I dag mangler Røros moderne kontorer, og tilbud for de som trenger kontor midlertidig. Det er et mål at dette skal bli et senter for fornying og utvikling av nye arbeidsplasser i regionen. Tilbudet om arealer som kan brukes av eksisterende bedrifter, nye innovative prosjekter og som kan tilbys de som trenger midlertidige lokaler eller et arbeidssted for hyttefolk.

Klima og miljø

Målet er at Autoparken skal bygges ut med så lavt klimaavtrykk som mulig. Det innebærer tiltak for lokal energiproduksjon med solpanel og effektive styringssystem, som Ren Røros er ekspert på. Alt fra materialer til selve byggeprosessen må ta utgangspunkt i å ha lavest mulig avtrykk, noe som er viktig for Røros. I dag sier alle at det skal gjøres på en klimavennlig måte, for utbyggerne av Autoparken er det hovedmål. Autoparken har ambisjon om å være en drivkraft for omstilling på Røros – også på dette området.

Bygger på identiteten til Røros

Tre arkitektkontorer var med i konkurransen om den beste løsningen for området. Alle hadde vesentlige innspill som prosjektet har glede av. Juryen var imponert over de ulike løsningene, men juryen konkluderte med at Pir2 var det aller beste av de tre bidragene. De to andre kontorene var Skipnes Arkitekter og Mad.

Bidraget fra Pir2 bygger på identiteten til Røros, og det som er karakteristisk for Røros. Arkitekturen er funksjonell og spennende, med ett tydelig framtidsrettet preg. Det uttrykker god bydelsutvikling arkitektur og aktivitetstilbud. Juryen ser at det ligger til grunn en betydelig stor innsats og kunnskap i utarbeidelsen av bidraget. Ren Røros har med bakgrunn i juryens vurderinger og anbefaling valgt å gå videre med Pir 2.

Juryen:
Svein Kvam, prosjektleder og sekretær for juryen, Karl Knudsen AS; Hans Vintervold, Rørosbanken; Dag Øyen, Røros kommune; Ole Petter Bjørseth, Kjeldsberg Eiendom AS; Hege Ødegård, Johan Kjellmark AS; Per Martin Haugen, Røros Auto AS; Yama Meskinyar, Nylander; Aud Selboe, Ressurs; Kristin Bendixvold, Rørosregionen næringshage; Arnt Sollie, Ren Røros AS; Anita Løseth, Ren Røros AS.

Autotomta. Slik ser området ut i dag.

Slik ser området ut i dag. Foto: Ren Røros.

Her er områdene som reguleres. De blå områdene eier Ren Røros.

Her er områdene som reguleres. De blå områdene eier Ren Røros. Illustrasjon: Ren Røros.

Hagalandskapet

Autotomta var opprinnelig en del av hagalandskapet øst for bergstaden. Etter krigen har området gradvis utviklet seg til et område med bilverksted, forretninger og tjenesteyting. Området ligger svært synlig til langs innfarts åra sørfra til bergstaden, og ligger nært det vernede landskapsområdet. Det er derfor viktig at utbyggingen visuelt ikke bryter med bergstaden og det omkringliggende kulturlandskapet. Det gjelder utnyttelse av område, høyde på bebyggelse, formuttrykk, material- og fargebruk og lyssetting. Området må ikke utfordre det som oppleves som karakteren til bergstaden og det omkringliggende kulturlandskapet.

Fakta

Hele området som nå reguleres er på rundt 25 mål. Av dette eier Ren Røros rundt halvparten. Røros Auto, som er invitert til å være med i prosjektet, eier rundt syv mål.

Eierne er:

EIER

ADRESSE

STØRRELSE

Ren Røros

Osloveien 16 (A og B)

12 300 kvm

Bergstaden Elektro

Falunveien 1

1 420 kvm

Haugen / Grande

Osloveien 14 A

3 580 kvm

Haugen

Osloveien 14

3 490 kvm

Telwest

Osloveien 14 B

4 350 kvm

25 140 kvm (25 mål)

I løsningen til Pir 2 er det synliggjort potensiale for utnyttelse av området med næring 9660 m2, bolig 12465 m2 og P-kjeller 1890 m2. Det er viktig å understreke at dette utkastet er under bearbeiding og kan bli endret underveis.

Antall boliger kan bli opp mot 100 hvis hele arealet utnyttes. I tillegg kommer arealet på Litj-Øra som er på fire mål og kan gi mellom 30 og 40 boliger.

Reguleringsarbeidet vil gå fra sommer 2022 til sommer 2023. Tidligste byggestart årsskiftet 23/24.