Tett samarbeid; Her er en gjeng som setter pris på «Ren turglede». Fra venstre Rune Johnsen fra Brekken IL, Roar Aksdal fra Røros – tur og løypeforening. Kristian Holm, konsernsjef Ren Røros, Ove Klemmetvold, driftsansvarlig i løypeforeningen – og Bjørn Fredheim fra Os Turforening. Foto Torgeir Anda/Ren Røros.

Ren Røros satser enda mer på å få topp løyper i Røros-området. Til sammen er det inngått avtaler for 350.000 kroner i året. Vi sponser milevis med turglede.

Ren Røros har satset i mange år på «Ren turglede». Det har først og fremst vært støtte til Røros tur-og løypeforening. Når er det inngått en treårig avtale med Os turforening, som er helt ny for oss. Vi dobler støtten til Brekken idrettslag, mot at økningen skal brukes til arbeidet med løyper. Dette gir totalt et mye bedre tilbud for innbyggerne i regionen, for hyttefolket og for de mange besøkende til regionen.

Opplevelse

Enten du er født med ski på beina eller har spent dem på deg seinere i livet, byr Røros-regionen på stabil vinter og uante turmuligheter. I alt kjører de tre løypekjørerne oppover 40 mil med løyper. Røros tur- og løypeforening står alene for 200 kilometer. Os turforening kjører rundt 150 kilometer, og Brekken IL rundt 70 kilometer. Det er få regioner som kan konkurrere med det tilbudet. Ren Røros støtter dette fordi vi elsker ski og vinter, og vi vil dele vinteropplevelsene med flere.

Ren turglede. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Fra venstre Rune Johnsen fra Brekken IL, Roar Aksdal fra Røros – tur og løypeforening. Kristian Holm, konsernsjef Ren Røros, Ove Klemmetvold, driftsansvarlig i løypeforeningen – og Bjørn Fredheim fra Os Turforening. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros.

Ren Røros-løypa

Os turforening har allerede døpt løypa mellom Høsenfjellhytta og Skistuggu for Ren Røros-løypa. Det er en strekning på rundt 11 kilometer. Ren Røros vil bidra til nærmere samarbeid mellom de ulike aktørene i regionen. Løypenettet på Røros går fra Kvernskaret i sør til Vikheim i nord. Langs løypene er det gapahuker som du fritt kan benytte. Nå er det utvidet mer systematisk sørover inn i Os kommune.

Løypene er til for trening, avkobling, stillhet og påfylling av energi. Det gjelder både når det er tørr og knirkende snø i desember, skareføre i april med tørre rabber – ja uansett føre. Ren Røros oppfordrer alle til å bli medlem av foreningene som gjør et kjempearbeid for å hold løypene i topp stand.

Avtalene

Ren Røros har støttet Røros tur-og løypeforening med betydelig beløp de siste fem årene slik at løypemaskinen nå er nedbetalt. Den nye treårige avtalen med løypeforeneingen er nå på 300.000 kroner etter at de har gitt løfter om å styrke det administrative arbeidet. Det har vært viktig for oss. Hensikten er å sikre et godt tur- og løypenett på Røros.

Vi dobler støtten til Brekken IL til 30.000 kroner per år. Forutsetningen er at minst halvparten av støtten går til drift av skiløypene som idrettslaget har ansvar for å drive. Det betyr styrking av løypetilbudet i denne delen av regionen. Det vil gi et bedret tilbud helt opp til Aursunden. Avtalen med Os turforening er på 20.000 kroner per år. Turforeningen forplikter seg til å ha god kvalitet på løypen mellom Høsenfjellhytta og Skistuggu på Røros fra 1. februar til over påske.

Stolpejakt og annen jakt

I tillegg til vinterløypene fortsetter vi støtten til Stolpejakten med en ny avtale på 15.000 kroner i året. Det er orienteringsgruppa i Røros idrettslag som driver dette tilbudet, som har 3500 brukere i året. I år støtter vi også Røros Jeger- og Fiskerforbund for første gang. Det bidrar også folk til å komme seg ut i marka; Ren turglede.

Hvis du vil se hvor løypemaskinene er nå kan du gå til skisporet.no.