Løypelager: Ren Røros sørger for at løypeforeningen har løypemaskin. Ove Klemmetsvold sørger for at løypene er perfekte. Foto: Tom Gustavsen.

Ren Røros sørger for at Røros- tur og løypeforening gir vinteropplevelser for mange. Ren Røros støtter tiltak som skaper verdier lokalt.

Enten du er født med ski på beina eller har spent dem på deg seinere i livet, byr Røros på stabil vinter og uante turmuligheter i over 200 kilometer med skiløyper i variert terreng. Det er Røros tur og løypeforening som lager skiløyper på Røros. Ren Røros er betydelig støttespiller som finansierer leasing av en løypemaskin. Vi gjør det fordi vi elsker ski og vinter, og vi gjerne vil dele vinteropplevelsene med flere. Løypeforeningen sørger for at det blir gode «trikkespor». Det legges ned betydelig dugnadsinnsats for at løypenettet skal være perfekt.

Som løypeforeningen sier er løypene til for trening, avkobling, stillhet og på fylling av energi. Det gjelder både når det er tørr og knirkende snø i desember, skareføre i april med tørre rabber – ja uansett føre. Løypenettet på Røros går fra Kvernskaret i sør til Vikheim i nord. Aasgjerdet ligger midt i Røros sentrum, rett bak Domus, og innbyr til skilek for barn og unge. Her er det skitrekk, akebakke og varmestue med kiosk. Alpinbakken og varmestua driftes av frivillige. Langs løypene er det seks gapahuker som du fritt kan benytte. Ren Røros oppfordrer alle til å bli medlem av løypeforeningen. Da bidrar du til gode ski- og naturopplevelser for både deg selv og andre. Hvis du vil se hvor løypemaskinene er nå kan du gå til skisporet.no.

Ren turglede – støttespiller for folkehelse

Turgleden er din egen. For Ren Røros er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig. Gjennom Ren turglede ønsker Ren Røros å ta vare på naturen og samtidig gjøre den tilgjengelig for bærekraftig bruk – for oss alle.

Ren turglede er primært støtte til Røros tur- og løypeforening. Vårt bidrag de siste årene har vært 350.000 kroner for å ha løypemaskinen på plass. Gjennom Ren turglede ønsker Ren Røros å bidra til at flere får glede av Røros som en bærekraftig skidestinasjon med natursnø – både fastboende, fritidsboende og besøkende. En mer besøkt destinasjon er også til glede for øvrig næringsliv i kommunen. Ren turglede er vår viktigste sponsorstrategi.

Del gjerne dine turgleder på Instagram med #renturglede. Følg også løypeforeningen på Facebook.

God tur!

Turgleden er din egen. For oss er det viktigste å legge til rette for at du finner den så raskt som mulig. Film: Anne Wintervold.