Fra 1. juli 2022 har alle strømkunder i Norge fått ny modell for nettleie. Hensikten er å bruke strømmen smartere, og strømnettet mer effektivt. Nye inntektsrammer gjør at vi fra nyttår 2023 justerer vår nettleie. Foto: Tom Gustavsen.

Styret i Røros E-verk Nett As har vedtatt nye priser for nettleie gjeldende fra 1. januar 2023. Prisene settes ut fra rammene bestemt av myndighetene (NVE).

Nettselskapenes inntekt fra kundene er regulert fra rammer bestemt av NVE. Det er også grunnlaget for den nettleien vi tar. For 2023 øker nettleien vesentlig for alle nettselskaper. Denne økningen skal dekkes inn av nettselskapets inntekter. For å hindre at økningen blir for stor i perioder med høye strømpriser, dekkes en del av nettselskapets tapskostnader av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter. For tariffene til Røros E-verk Nett AS for 2023 utgjør dette at energiledd reduseres fire øre for alle kunder (Eksklusiv merverdiavgift). Deler av økningen i inntektsramme tas da inn i økte kapasitetsledd for alle kunder. Kunder i kapasitetsledd 0 – 5 kW får minst økning, mens modellen strammes til jo høyere kapasitetsledd som utnyttes; Dette er også meningen med denne modellen.

I statsbudsjettet for 2023 er elavgiften justert ned fra 15.84 øre/kWh til 9.16 øre/kWh for perioden fra 1. januar til 31. mars og standardsatsen resten av året.

I perioden fram til 1. juli 2024 vil priser justeres slik at halvparten av inntekter kommer fra energileddet og halvparten av kapasitetsledd.

Statnetts flaskehalsinntekter gjør at våre kunder i snitt sparer 2.875 kroner (Inkludert merverdiavgift) i nødvendig økning av nettleie i 2023. Den reelle økningen blir rundt 1.550 kroner (Inkludert merverdiavgift) pr år i snitt for kunder under 100.000 kWh. mens næringskunder får i snitt økt nettleie med 2000 kroner pr år.

I årene 2024 -2026 ventes det at vår inntektsramme reduseres noe slik at prisene etter 2023 reduseres. Hvor mye dette utgjør i kroner for den enkelte kunde er for tidlig å si noe om nå.

Nettleie (N100) – Priser for kunder med forbruk under* 100 000 kWh/år

*Forbruk fra 01.12. – 30.11. foregående setter kunder i riktig kategori påfølgende år.

**Elavgift er differensiert gjennom året ref statsbudsjettet.

***De tre største timene pr dag i måneden regnes i gjennomsnitt bestemmer kapasitetsleddet. E.eks. vil en snittet månedsmaksimal gjennom tre dager på 7 kWh/t plassere deg i kapasitetstrinn 5-10 kW og prisen vil da bli kr 585,-.

****Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med nettleiens fastbeløp for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Nettleie – Priser for næringskunder med forbruk over* 100 000 kWh/år

Eksempel: månedsmaks 250 kW = ( 100 kW * 52,- ) + ( 100 kW * 48,- ) + ( 50 kW * 44,- ) = 12 200,- månedspris.

*Forbruk fra 01.12. – 30.11. setter kunder i riktig kategori påfølgende år.