Ferdig oppgradert: Nettsjef Lars Hofstad foran den nye linjen som dobler kapasiteten sørfra. Her er linjen på grensen mellom Trøndelag og Innlandet, mellom Røros og Os. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Selv med rekordforbruk av strøm i Røros-regionen i forrige uke var det ingen problemer med strømforsyningen. Det skyldes at den oppgraderte strømlinjen fra Tolga til Røros gir doblet kapasitet i nettet.

Daglig leder Lars Hofstad i Røros E-verk Nett har de siste ukene fornøyd kunne konstatere at det er ingen problemer med strømforsyningen i regionen. Selv da nettoforbruket var historisk høyt, rundt 34,6 megawatt, var det ingen fare for forsyningen.

– Vi ser at topplasten har vært veldig høy, selv om det ikke har vært ekstrem kulde. Det drar selvfølgelig på når det ligger mellom 35 og 40 minusgrader, men tallene bekrefter at det er en generell oppgang i strømforbruket som ligger bak rekordnivået i forbruket.

Dobbel kapasitet

Ombyggingen av strømlinja fra Tolga til Røros ble påbegynt høsten 2017. En viktig grunn var utbyggingen av Tolga kraftverk. Det nye kraftverket, sammen med det økende strømforbruket, var bakgrunnen for det omfattende arbeidet med nettet. Tidligere var spenningen på linjen på 66.000 volt, i dag er spenningen på 132.000 volt, noe som gir dobbel overføringskapasitet. Den nye linjen ble satt i drift torsdag 10 september i fjor, nesten på dagen som planlagt. Utbyggingen kostet 86 millioner kroner, 12 millioner kroner mer enn det som først var budsjettert.

– Halvparten av overskridelsen skyldes økte investeringer i beredskap og sikkerhet på Røros trafostasjon. Resten skyldes at linjene var i dårligere stand enn vi trodde. Det ble mer grunnarbeid og utskifting av stolper. Jeg er uansett svært fornøyd med hvordan denne nødvendige oppgraderingen er gjennomført. Vi har fått et flott anlegg.

Lars Hofstad. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Nullutslipp: Koblingsanlegget på Røros med nullutslippsprofil på isolergasser. Tradisjonell gass er erstattet med ren 80 prosent nitrogen og 20 prosent oksygenblanding. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Den nye GIS-hallen lyser opp i vintermørket. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Lyser opp: Den nye GIS-hallen lyser opp i vintermørket. Anlegget her og på trafostasjonen har en langt mer miljøvennlig løsning enn det som var før. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Elektrifisering

I tillegg til dobling av kapasiteten på linjen vil Tolga kraftverk øke forsyningssikkerheten for Tolga, Os og Røros. Hofstad sier det er nødvendig fordi det fortsatt er ventet vekst i strømforbruket i industrien, gjennom bygging av flere hytter, varmepumper, flere elektriske biler og generell elektrifisering av samfunnet. Røros E-verk Nett har nå kapasitet på 80 megawatt (MW) sørfra og 12 megawatt nordfra. I tillegg produseres 14 megawatt ved Ren Røros Strøms egne kraftverk; Kuråsfossen, Røstefossen og Ormhaugfossen.

– Nå har vi fått en framtidsrettet løsning. Det er fint vi kan ta denne veksten med økt lokal produksjon. Vi skal ha sikker forsyning til alle kunder. Det betyr at vi skal ha driftssikre anlegg, samtidig som vi skal holde kostnadene nede. Det betyr mye for hele regionen, ikke minst for industrien.

Kostnadene for utbyggingen av nettet betales over nettleien fra neste år. Da vil nettleien være 15 prosent høyere enn den var for to år siden. Investeringen avskrives over 40 år for trafostasjonen og 50 år for selve linja. Det er den største investeringen i kroner Ren Røros noen gang har gjort.

Lars Hofstad. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Ferdig oppgradert: Nettsjef Lars Hofstad foran den nye linjen som dobler kapasiteten sørfra. Her er linjen på grensen mellom Trøndelag og Innlandet, mellom Røros og Os. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Lars Hofstad. Foto: Kurt Näslund

Anlegget på trafostasjonen og den nye GIS-hallen har en langt mer miljøvennlig løsning enn det som var før. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Miljøprofil

En viktig del av prosjektet er ny GIS hall og ny trafostasjon på Røros. Lars Hofstad legger vekt på at den nye trafostasjonen har en langt bedre miljøprofil enn den gamle. 132.000 volt går gjennom tre kabler i anlegget. Om trykket blir for høyt slippes det ut luft, i stedet for svært giftig gass i et tradisjonelt anlegg.

– Helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i det nye anlegget. Vi er også stolt over den særpregede arkitekturen vi har fått, med fasadebelysning som kan varieres. Det er uttrykk for at vi som selskap ser framover og tar den grønne skiftet på alvor.