Trafostasjonen på Røros er fra 1966/1967, og nå blir det tekniske utstyret erstattet, og stasjonen blir oppgradert for å ta høyde for økt strømforbruk i strømnettet. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Røros E-verk Nett AS oppgraderer i disse dager strømforsyningen fra Tynset til Røros. Dette blir ikke gjort bare for å forbedre forsyningssikkerheten, men også for å imøtekomme et stadig økende strømforbruk blant rørosingene.

Røros E-verk Nett skal ha sikker forsyning til alle kunder. Det betyr at vi skal ha driftssikre anlegg samtidig som vi skal holde kostnadene nede, sier nettsjef Lars Hofstad.

Sårbart område

I dag har området fra Tolga til og med Røros en strømforsyning på 64 megawatt (MW). Én MW er 1000 kilowatt, og er et mål på effekt eller forbruk av energi. Til sammenlikning er maksimal effekt for strømnettet i Oslo nesten 2000 MW.

Røros E-verk Nett får inn 55 MW sørfra, fra Tynset, og åtte MW nordfra, fra Tydal. I tillegg produseres det 14 MW ved Ren Røros sine tre egne kraftverk; Kuråsfossen, Røstefossen og Ormhaugfossen.

Hvis forsyningen sørfra faller ut slik situasjon er nå, er distriktet vårt svært sårbart. Ved at regionallinja fra Tolga til Røros oppgraderes og den gamle trafostasjonen på Røros byttes ut, sikrer vi forsyningen, sier Hofstad.

Dyre bøter for å ikke levere

Kostnadsrammen på prosjektet er på 70 millioner. Men, sannsynligheten for avbrudd i strømnettet øker når linjene er dårlige og utstyret er for gammelt, og det koster også.

Ifølge den statlige forskriften om leveringskvalitet på strøm, må Røros E-verk Nett betale en bot på 1,5 millioner kroner i timen for strømbrudd på linja fra Tolga til Røros, eller hvis Røros trafostasjon blir mørk.

Hvis det blir reparasjon på regionallinja eller på trafostasjonen, så kan det fort ta ti timer. Da er det bare å regne da, hvis dette skjer en til to ganger i året. Et utfall av linja er såpass dyrt at det lønner seg å gjøre noe med forsyningssikkerheten.

Nye Tolga kraftverk

Med oppgraderingen mer enn dobles leveringskapasiteten til Røros.

Vi tar høyde for det grønne skiftet som kommer med flere el-biler, varmepumper, Green Flyway og økt behov for lading på flyplassen. Med dette prosjektet gjør vi både nødvendige oppgraderinger og ser framover, avslutter Hofstad.

Ren Røros bruker 80 millioner kroner på oppgradering av kraftlinjen fra Tolga til Røros, og det er konsernets største investering noensinne. Foto: Ren Røros Frontal

Da Arnt Sollie ble ansatt konserndirektør sommeren 2018, var det vedtatt utbygging av Tolga kraftverk med oppgradering av kraftlinjen fra Tolga til Røros. Ren Røros bruker 80 millioner kroner på dette, og det er konsernets største investering noensinne. –Dette gjør vi for å styrke forsyningssikkerheten til Røros, noe som er svært viktig for industrien vår, sier han, her ved trafostasjonen som snart er ferdigstilt. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Tar høyde for det grønne skiftet

Lars Hofstad forteller at det nye kraftverket som bygges på Tolga ble avgjørende for at denne oppgraderingen skjer nå.

Vi hadde uansett måttet oppgradere innen 2025, og nå oppgraderer vi til høyere strømforsyning med en gang, fordi vi vet at vi trenger det i framtida, sier han.

Nye Tolga kraftverk skal stå ferdig i 2021, og får en kapasitet på 40 MW.

Med det nye kraftverket på Tolga blir vi ikke så sårbare hvis linja sørfra faller ut, for da vil vi likevel kunne komme opp mot 64 MW med det vi produserer selv, det vi får nordfra og det Tolga leverer.

Dette blir gjort:

  1. Trafostasjonen på Moan blir skiftet ut.
    Stasjonen er fra 1966/1967, og har en kapasitet på 66 kV. Nå erstattes det tekniske utstyret, og kapasiteten oppgraderes til 132 kV. Det tas med det høyde for økt bruk av strøm i framtida. Røros trafostasjon skal stå ferdig september 2020.
  2. Regionallinja fra Tolga til Røros oppgraderes.
    Regionallinja oppgraderes fra 66 kV til 132 kV. Det betyr at også avstanden mellom fasene må økes fra tre til 4,5 meter. Det må hogges mer skog, og gamle og råteskadde stolper skiftes ut.
  3. Transformatorer på trafostasjonen byttes ut.
    Når spenningen i trafostasjonen øker, må også de tre transformatorene på stasjonen byttes ut. Det er transformatorene som omformer strømmen slik at den trygt kan komme inn i huset ditt via strømnettet.