Siksjø legger vekt på at tilsynsarbeidet er ekstra viktig på Røros med tett trehusbebyggelse og status som verdensarv. Foto: Lars Geithe.

Trond Siksjø er ikke den vi legger mest merke til i gangene i Osloveien, men han er en av de viktigste vi har på huset. Trond er ansvarlig for Det lokale eltilsyn (DLE). Oppgaven er å forebygge ulykker og branner.

Vi finner han litt skjult i et rom bak nett-sjef Lars Hofstad. Der sitter han med en haug med dokumenter og metervis med skjema og rapporter og alt mulig som må sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Han er deres representant i regionen som leder for det lokale tilsynet. 40 prosent av tiden går med til kontorarbeid.

5000 hytter og hus

Trond Siksjø liker seg aller mest når han er ute i marken. Han anslår at han har besøkt rundt fem tusen hytter og hus siden han begynte i denne jobben i 2001. I tillegg kommer tilsyn på industribygg, gårder, hoteller, campingplasser, hotell, gatelys, helseforetak, idrettsanlegg og mer til. Han forebygger ulykker med å kontrollere prosjektering, bygging, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og bruk av elektrisk utstyr.

– Jeg liker meg ute i feltet. Jeg er kanskje en rolig fyr på kontoret, men jeg liker å treffe folk. Det er ikke mange som kjenner denne regionen så godt som meg; Jeg legger også merke til at det er svært mange som kjenner meg – uten at jeg vil kalle meg kjendis. Det hender at jeg av og til må si nei til kaffe, det kan bli for mye.

Trond Siksjø. Foto: Torgeir Anda

Trond er ansvarlig for Det lokale eltilsyn (DLE). Oppgaven er å forebygge ulykker og branner. Foto: Torgeir Anda/ Ren Røros.

Trond Siksjø. Foto: Lars Geithe

Trond anslår at han har besøkt rundt fem tusen hytter og hus siden han begynte i denne jobben i 2001. Foto: Lars Geithe.

Meldeplikt

Trond legger vekt også på den plikten han har til å melde fra hvis han observerer noe som kan være straffbart, eller krever et ekstra engasjement for å avsløre kritiske eller kritikkverdige forhold. Det kan være mistanke om barnemishandling, dårlig behandling av dyr, produksjon eller bruk av ulovlige stoffer, for å nevne noe. Det er det ansvaret disse tjenestene har som politi, brannvesen og andre har. Samarbeidet mellom de ulike etatene er blitt bedre, enten det er arbeidstilsynet, branntilsynet, mattilsynet, vegvesenet, statsforvalteren, skattevesenet, tolletaten og politiet.

– Jeg synes det er en naturlig kontakt mellom oss som driver med samfunnssikkerhet og beredskap. Ikke minst disse tider gjelder det å være årvåken. Jeg mener dette er en viktig del av min oppgave. Så er det også viktig å si at vi har taushetsplikt.

Verdensarv

Siksjø legger vekt på at tilsynsarbeidet er ekstra viktig på Røros med tett trehusbebyggelse og status som verdensarv. Vår tilsynsmann kommer fra Tufsingdalen i Os, men trives godt på Sundet. Om ikke så lenge blir han 60 år, og har vært i huset fra han var lærling i 1980. Han ser fram til at han nå får en kollega.

– Jeg er i god form og trives, men vi trenger å styrke tilsynsarbeidet, og ikke minst kontakten med direktoratet. Det er mye papirarbeid som tar tid. Ikke minst blir det fint å få en kollega for å drøfte det faglige og utvikle oss videre.

Fakta om det lokale el-tilsynet

Har ansvaret for tilsynet i eneboliger og fritidsboliger; Systemrettet tilsyn hos virksomheter og offentlige bygg; Samordnet tilsyn hos større virksomheter og offentlige bygg sammen med andre tilsynsetater; Markedskontroll hos detaljhandlere av elektrisk utstyr som selges/omsettes; Tilsyn enkle helseinstitusjoner – elektromedisinsk utstyr; Bistå politi med brann- og ulykkesetterforskning; Informasjon og undervisning om elsikkerhet for skoler, lag- og foreninger. Tilsynet skal også svare på henvendelser fra «folk flest».

Omfang og saksgang

Normal kontrollhyppighet for boliger er 20 år, og 30 år for hytter og fritidsboliger. Kontrollen består i hovedsak av relevante målinger, visuell sjekk av anlegget, samt elsikkerhetsinformasjon. En boligkontroll tar normalt 30 – 60 min. Etter kontrollen tilsendes eier/bruker en rapport med eventuelle feil/mangler og anmerkninger. Feil/mangler må vanligvis rettes av autorisert el-entreprenør.

Hvorfor kontroll?

Over 40 prosent av boligbrannene i Norge har en elektrisk årsak. Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som har elektrisk årsak. Riktig bruk av elektriske produkter er viktig! På Elsikkerhetsportalen finner du informasjon og tips på hvordan du bruker elektriske produkter både hjemme og i jobben. I tillegg finner du informasjon om hva du må tenke på ved blant annet oppussing og huskjøp.