Arild Solibakke er ny leder av IT-delen av Ren Røros Digital. Foto: Ren Røros Intelligent Automation.

Arild Solibakke er ny leder av IT-delen av Ren Røros Digital. Det er IT-delen som beholder navnet Digital. Arild forsetter som leder i Ren Røros Intelligent Automation (RRIA). Målet er en sammenslåing av de to selskapene.

Konsernet Ren Røros ønsker å bygge et sterkt IT-selskap gjennom en mulig fusjon mellom IT-delen i nåværende Digital og RRIA. Fram til sommeren skal det gjøres et grundig arbeid for å avklare mulighetene.

Slagkraftig

Konsernsjef Kristian Holm sier at hans mål og ønske er en sammenslåing. Han håper det kan gjennomføres tidlig til høsten.

– Jeg har tro på et samlet selskap som gjensidig drar nytte av et tettere samarbeid og et bredere tilbud til kundene i hele regionen. Det nye selskapet kan bli en slagkraftig aktør. Arild er den rette til å lede dette med sine lederegenskaper, solide bakgrunn fra bransjen og gode resultater.

Formelt er ikke splittelsen (fisjonen) av Ren Røros Digital gjennomført, det vil trolig skje senest i begynnelsen av mai. Bredbånd-delen av Digital har allerede fått navnet Ren Røros Aksess, med Håvar Tenfjord som daglig leder.

Gründer

Arild er sivilingeniør i byggteknikk fra NTH/NTNU, men fra 1992 ble det mer og mer data. Arild er en evig gründer som liker seg best i tett kontakt med gamle og nye kunder. Som leder er han nær sine ansatte. Han startet, og ledet, selskapet Office Trondheim, som ble solgt til Merkantildata i 1999. I 2003 startet og ledet han IT-selskapet Areto Solution, som etter hvert fikk 20 ansatte. I 2016 ble det solgt til Sparebank1 Regnskapshuset AS. Der ble han avdelingsleder. I 2019 bidro han til å etablere Ren Røros Intelligent Automation, og har vært leder i selskapet siden det.

Jeg har sterk tro på at vi skal lykkes med å få et godt samarbeid mellom de to selskapene. Målet er å få et sterkt selskap med flere ansatte, bredere tilbud og lønnsom vekst.