Håvar har vært i Digital, og forgjengeren Infonett, i til sammen fjorten år. Foto: Ana Jones do Carmo.

Håvar Tenfjord er ansatt som leder i selskapet som skal videreføre bredbånd og TV i Ren Røros. Han overtar også som midlertidig leder i Ren Røros Digital til det er klart hvem som skal lede IT-delen av selskapet.

Håvar Tenfjord er takknemlig for å få lederjobben. Han er nå avdelingsleder for utvikling. Han har vært i Digital, og forgjengeren Infonett, i til sammen fjorten år.

– Jeg er sterkt motivert for lederjobben i denne delen av Digital. Jeg får med meg en sterk og god gruppe. Sammen skal vi fortsette det gode arbeidet som er gjort. Jeg er glad for å få denne utfordringen, men er samtidig ydmyk for den jobben som må gjøres.

Håvar Tenfjord. Foto: Ana Jones do Carmo

Jeg får med meg en sterk og god gruppe. Sammen skal vi fortsette det gode arbeidet som er gjort, sier Håvar. Foto: Ana Jones do Carmo.

Håvar Tenfjord. Foto: Ana Jones do Carmo

Fram til delingen (fisjonen) er gjennomført vil Håvar Tenfjord fungere som leder for hele Ren Røros Digital. Foto: Ana Jones do Carmo.

Store investeringer

Det «nye» selskapet står foran store utbygginger av fiber/bredbånd i nye områder. Når disse utbyggingene er gjort er det investert nærmere hundre millioner kroner i infrastruktur – hovedsakelig i fjellregionen.

– Ja det er spennende prosjekt vi står foran. Samtidig er det slik at vi også skal gi kundene det beste tilbudet i TV og strømmetjenester. For meg er det også viktig å få et åpent og godt samarbeid med morselskapet og alle datterselskapene. Det er nødvendig for å få de beste resultatene. Ikke minst skal vi ha et godt samarbeid med IT-gjengen.

Fram til delingen (fisjonen) er gjennomført vil Håvar Tenfjord fungere som leder for hele Ren Røros Digital.

Slutter i Ren Røros

Linn Irén Humlekjær slutter i Ren Røros. Etter drøyt to år som daglig leder i Ren Røros Digital vil hun søke etter nye muligheter.

– Jeg ser det som naturlig å slutte når Digital er delt i to selskaper, noe jeg har støttet og bidratt til å gjennomføre. Det har vært en spennende tid i konsernet, og vi har sikret oss nye oppdrag og avtaler som vil gi fortsatt vekst. Etter delingen er det naturlig for meg å se etter nye muligheter.

Konsernsjef Kristian Holm takker Humlekjær for det solide arbeidet som er gjort i Digital.

– Linn har gjort en solid innsats i Ren Røros Digital og vi ønsker henne lykke til videre. For de to selskapene som nå etableres i kjølvannet av splittingen av Ren Røros Digital, blir det lagt mer vekt på å levere de beste produktopplevelsene til våre kunder.