Utbyttepolitikken er med på å gi oss så god forutsigbarhet som mulig, sier Holm. Foto: Ren Røros.

Ren Røros har vedtatt en ordning med stabilt utbytte for aksjonærene. Samtidig ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte på 2,5 millioner kroner.

Vedtakene ble gjort på en ekstraordinær generalforsamling. Administrerende direktør Kristian Holm er fornøyd med vedtaket.

– Generalforsamlingen fulgte styrets anbefaling om et stabilt utbytte, altså ikke et utbytte som følger inntektene eller kapitalbehovene Ren Røros måtte ha. Nå blir det et fast årlig utbytte til aksjonærene.

Det faste utbyttet vil bli på mellom fem og ti millioner kroner per år, frem til selskapet har nådd en egenkapitalandel på 45 prosent. Da kan utbyttet heves til 10–15 millioner kroner per år.

Forutsigbar

Ved utgangen av 2022 hadde Ren Røros en egenkapitalandel på 31 prosent. Den skal gradvis styrkes. Årsresultatet for konsernet var i 2022 på 76,3 millioner kroner, mot 12 millioner i 2021. Styret skisserer et samlet investeringsbehov på 500–700 millioner kroner frem mot 2028.Tidligere i år vedtok generalforsamlingen i Ren Røros et utbytte på 7,5 millioner kroner. Det betyr et utbytte i år på 10 millioner kroner.

– Utbyttepolitikken er med på å gi oss så god forutsigbarhet som mulig. Fordelen med det er at det er et verktøy som det er lettere å planlegge etter, sier Holm.