Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Foto: Tone Madsen Følling.

Røros E-verk Nett AS innfører, som alle andre nettselskaper i landet, den nye modellen for nettleie fra 1 juli. Dette er bestemt av nasjonale myndigheter. Formålet med endringen er å bruke strømmen smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt.

Formålet med den nye modellen er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet. Vi utnytter strømnettet bedre når vi unngår topper med høyt forbruk. Ved å utnytte det nettet vi allerede har bedre kan vi spare store kostnader; Det gjør at vi kan holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.
Det sier nettsjef Lars Hofstad.

«Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Har vi bomstasjoner er det dyrere å kjøre i rushtiden. Slik må vi tenke med strømnettet også. Vi står foran en stor elektrifisering av samfunnet som en følge av det grønne skiftet.»

ynef.ubsfgnq@eraebebf.ab" data-lbox="ilightbox_single-84008" data-options="width:2048,height:1290,thumbnail: 'https://renroros.no/wp-content/uploads/2019/11/Lars-Hofstad-1-300x189.jpg'">Lars Hofstad

Vi står foran en stor elektrifisering av samfunnet som en følge av det grønne skiftet, sier Lars Hofstad. Foto: Ren Røros.

Spleiselag

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere. Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Du vil tjene på å ikke bruke energikrevende utstyr samtidig.

To ledd

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et kapasitetsledd (tidligere kalt fastledd) og et energiledd. Nytt fra 2022 er at kapasitetsleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av gjennomsnittlig forbruk fra den høyeste timen i tre ulike døgn innenfor en måned.

For eksempel kan Kari Normann ha et forbruksmønster som gir en topp på 11 kW hvert døgn og havner på kapasitetsleddet 10 – 15 kW og må betale 640 kroner denne måneden.
Ved å flytte og tilpasse forbruket kan Kari komme ned under 5 kW og betaler månedspris 295 kroner. Det svarer seg altså ha en fornuftig bruk av energien gjennom døgnet.

Nett tjener ikke

Det er ikke slik at nettselskapene tjener på endringen. Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og påvirkes ikke av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Begrep som brukes:

Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.
Kapasitetstrinn – “trappen” som avgjør hvor mye du må betale i fast beløp per måned.
Månedsmaksimal – den eller de timene i måneden du bruker flest kilowattimer samtidig.

Les mer om dette hos Røros E-verk Nett »