Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Foto: Tom Gustavsen.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Nedenfor følger en oversikt over styremedlemmer i samtlige selskap.

Styret i Ren Røros as består av:

Tina Steinsvik Sund
Styreleder

Lars Stenvold Wik
Nestleder

Lars Tønset
Styremedlem
Valgt av de ansatte

Bente Lillestøl
Styremedlem

Guri Heggem
Styremedlem

Thor Lien
Styremedlem

Vegard Aune
Styremedlem

Ottar Tollan
1. varamedlem

Monica Hägglund Langen
2. varamedlem

Hans S. U. Wendelbo
3. varamedlem

Steffen Moan
Observatør
Valgt av de ansatte

Styret i Ren Røros Strøm as består av:

Kristian Holm
Styreleder

Terje Dalbakk
Observatør

Aage Løkken
Vara for observatør

Olav Vehusheia
Daglig leder Ren Røros Strøm
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros El-service as består av:

Kristian Holm
Styreleder

Sondre Prøsch
Observatør

Tobias Greni
Vara for observatør

Inger Lise Bekkos Dahl
Daglig leder Ren Røros El-service
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros Digital as består av:

Kristian Holm
Styreleder

Stig Otto Strand
Styremedlem

Lise Marie Nergaard
Styremedlem

Christian T. Bakken
Observatør

Øyvind Grytbak
Vara for observatør

Håvar Tenfjord
Daglig leder (midlertidig) Ren Røros Digital
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros Intelligent Automation as består av:

Unni Bruvoll
Styreleder

Kristian Holm
Styremedlem

Peter Lacken
Styremedlem

Johan Arnt Vatnan
Styremedlem

Arild Egil Solibakke
Daglig leder Ren Røros Intelligent Automation
Styrets sekretær

Styret i Røros E-verk Nett as består av:

Kristian Holm
Styreleder

Trond Ivar Valseth
Observatør

Martin Kokkvoll Sorken
Vara for observatør

Lars Hofstad
Daglig leder Røros E-verk Nett
Styrets sekretær

Med klimaendringer som bakteppe

Vi vet alle hva slags tilstand jorda vår er i og vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Derfor skal vi oppgradere vannkraftverkene, investere i solenergi og vi vil gjøre huset ditt mer energieffektivt. Vi skal også satse på innovative løsninger innen ny klimateknologi.

Her kan du lese mer om selskapene i Ren Røros konsernet. Vi arbeider for en grønnere verden – nå og i framtida.