Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Foto: Tom Gustavsen.

Konsernet Ren Røros består av selskapene: Ren Røros as (morselskap), Røros E-verk Nett as, Ren Røros Strøm as, Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Frontal as og Ren Røros Intelligent Automation as.

Nedenfor følger en oversikt over styremedlemmer i samtlige selskap.

Styret i Ren Røros as består av:

Tina Steinsvik Sund
Trondheim, styreleder
Valgt av Røros kommune

Margit Aarnes Krog
Røros, nestleder
Valgt av A-aksjonærene

Øystein Ø. Thorsen
Røros, styremedlem
Valgt av de ansatte

Bente Lillestøl
Oslo, styremedlem
Valgt av Røros kommune

Lars Stenvold Wik
Røros, styremedlem
Valgt av A-aksjonærene

Jan Morten S. Ertsaas
Longyearbyen, styremedlem
Valgt av Røros kommune

Thor Lien
Styremedlem

Vegard Aune
Varamedlem
Valgt av Røros kommune

Hans S. U. Wendelbo
Røros, varamedlem
Valgt av A-aksjonærene

Ottar Tollan
Røros, varamedlem

Martin Gabrielsen
Røros, varamedlem

Tone Madsen Følling
Røros, observatør
Valgt av de ansatte

Styret i Ren Røros Strøm as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Gard Erik Sandbakken
Styremedlem

Terje Dalbakk
Observatør

Aage Løkken
Vara for observatør

Olav Vehusheia
Daglig leder Ren Røros Strøm
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros El-service as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Gard Erik Sandbakken
Styremedlem

Anita Løseth
Styremedlem

Frode Beien
Styremedlem

Erlend Ytterhaug Ryen
Observatør

Sondre Prøsch
Vara for observatør

Inger Lise Bekkos Dahl
Daglig leder Ren Røros El-service
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros Digital as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Rune Moan
Styremedlem

Helge Andreas Pütz
Styremedlem

Stig Otto Strand
Styremedlem

Lise Marie Nergaard
Styremedlem

Øyvind Grytbak
Observatør

Christian T. Bakken
Vara for observatør

Linn Humlekjær
Daglig leder Ren Røros Digital
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros Frontal as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Tonje Evanger
Styremedlem

Anita Løseth
Styremedlem

Jannecke Drangert-Hveding
Styremedlem

Andrew Boothman
Observatør

Kurt Näslund
Vara for observatør

Hege Biermann
Daglig leder Ren Røros Frontal
Styrets sekretær

Styret i Ren Røros Intelligent Automation as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Peter Lacken
Styremedlem

Unni Bruvoll
Styremedlem

Arild Egil Solibakke
Daglig leder Ren Røros Intelligent Automation
Styrets sekretær

Styret i Røros E-verk Nett as består av:

Arnt Sollie
Styreleder

Gard Erik Sandbakken
Styremedlem

Terje Dalbakk
Observatør

Aage Løkken
Vara for observatør

Lars Hofstad
Daglig leder Røros E-verk Nett
Styrets sekretær

Med klimaendringer som bakteppe

Vi vet alle hva slags tilstand jorda vår er i og vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Derfor skal vi oppgradere vannkraftverkene, investere i solenergi og vi vil gjøre huset ditt mer energieffektivt. Vi skal også satse på innovative løsninger innen ny klimateknologi.

Her kan du lese mer om selskapene i Ren Røros konsernet. Vi arbeider for en grønnere verden – nå og i framtida.