Det er naturlig med endring av prisen på nettabonnement med utgangspunkt i de økte kostnader knyttet til økningen av hastigheten i nettet. Foto: Jean Gerber.

Ren Røros Digital øker prisen på nettabonnement med gjennomsnittlig ti prosent. Det er naturlig med utgangspunkt i de økte kostnader knyttet til økningen av hastigheten i nettet. Prisen har vært stabil over lang tid, og er fortsatt lav sammenlignet med andre i bransjen.

Det sier daglig leder Linn Humlekjær i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har gjennom mange år hatt de samme hastighetene og prisene på internettabonnementene. Det har vært etterspurt mulighet for oppgradering til høyere hastigheter; Nå har vi et slikt tilbud.

Ren Røros har økt tjenestetilbudet for å bedre hastigheten. Samtidig fases enkelte av tilbudene om lavere hastighet ut. Antallet kunder med de laveste hastighetene har minket betraktelig de siste årene – kanskje spesielt knyttet til korona. Det er naturlig at denne endringen fører til høyere priser.

– Jeg har forståelse for at det reageres på et prishopp på våre tjenester, men samtidig leverer vi en bedre tjeneste og kompenserer med en rabatt ut året.

Pakkeløsning

Ren Røros Digital presenterer en pakkeløsning, som er økonomisk gunstig for de som ikke har TV og strømming fra Digital i dag. Denne løsningen gir økt TV-tilbud med mer innhold er mer forutsigbare både for kostnader og på bredbåndshastighet.
Denne bransjen er i stadig utvikling, og infrastrukturen utbedres i takt med forbruket.

– Det koster selvfølgelig å gi et topp tilbud, men når vi sammenlikner oss med andre i markedet, så ligger vi fortsatt under i pris på bredbånd over fiber, sier Linn Humlekjær.

Fakta om fiber:

Ren Røros har bygget ut fibernett i store deler av Røros-regionen. Det er et tilbud som er nødvendig både for næringslivet og “folk flest”. Utbygging av fiber i Røros sentrum er kommersiell og uten tilskudd fra det offentlige.
Fra 1. juni vil 100Mbs være den laveste hastigheten vi tilbyr våre fiberkunder, og 1000Mbs det høyeste. Ren Røros etterstreber å gi de best tjenestene til så gunstig pris som mulig.

Se mer om det vi gjør på: https://renroros.no/derfor-bygger-vi-fiber/ og på https://renroros.no/hvorfor-trenger-vi-fiber/