Telia er opptatt av barn og nettsikkerhet, derfor har de laget Spillskolen, der du kan få nyttige tips og råd om hvordan du og barna kan bli enige om hvilke spill de skal spille og hvor mye de skal spille. Foto: Emily Wade

De fleste foreldre opplever at barna er glade i å tilbringe tid foran skjermen, enten det dreier seg om spilling, serier eller film. Mange foreldre er bekymret og opplever at skjermtid kan være en kilde til små eller store diskusjoner i hjemmet. For hvor mye skjermtid er egentlig for mye? Vi har satt sammen noen råd til dere.

Hvor mye tid bør barna bruke på spilling? Når bør du si at nok er nok? Eller er det slik at dere heller bør sette dere og finne en god løsning sammen? At barna spiller, er faktisk veldig bra og bidrar positivt til barnas utvikling. Spilling gir god mestringsfølelse, det er sosialt og er en fin måte å være sammen med venner på. Samtidig er det også viktig at barn driver med forskjellige ting, for de er ikke ferdig utviklet og trenger varierte aktiviteter.

Telia er opptatt av barn og nettsikkerhet, derfor har de laget Spillskolen, der du kan få nyttige tips og råd om hvordan du og barna kan bli enige om hvilke spill de skal spille og hvor mye de skal spille.

Et bra tips er å være engasjert og spørre om hva barna spiller. Gjør deg kjent med de forskjellige spillene og spill gjerne sammen, hvis du får lov. Da får du større forståelse for hva spilling er og hvorfor det er viktig for barna. Når du vet hva spillingen handler om, er et lettere å snakke sammen på en bra måte om spilling og skjermtid.

Du kan også innstille en begrensning i skjermtid på enhetene barna bruker. Når du klikker på lenken finner du en enkel instruksjon for hvordan du gjør det på Apple, Android, Playstation, Nintendo Switch og Xbox og Windows-PC.