Etterspørselen etter fiber og bredbånd samt et raskt og stabilt nett er stort, og Ren Røros Digital tar ansvar for å forsyne så mange som mulig med et nett for framtida. Foto: Tom Gustavsen.

Siden 2001 har Ren Røros vært på ballen og sørget for nett til innbyggere, hyttefolk og bedrifter i Røros-regionen. I alt har vi investert 70-80 millioner kroner så langt, og vi skal investere for nye millioner i 2022.

God tilknytning med fiber og bredbånd er helt nødvendige for å følge med i vår tid. For de fleste er også godt nett nødvendig for å gjøre en god jobb, samme hvor du jobber. Pandemien, som har preget oss de siste årene, bekrefter hvor viktig bredbånd er. Et godt nett med kapasitet og stabilitet er nødvendig infrastruktur i ethvert samfunn.

Gjennom året har Ren Røros Digital bygget ut fiber til flere områder i regionen. De fleste av våre kunder i Røros sentrum har nå fått fiber. Dalsbygda, og flere andre områder i Os kommune, fikk fiber i 2021 etter at vi vant anbudet om såkalte NKOM-midler til utbygging.

Stadig flere i regionen vår får fiberbredbånd. Foto: Tom Gustavsen

Nødvendig

Stabilt og raskt bredbånd er viktigere for oss enn noen gang. Vi leser bøker, shopper, holder kontakten med omverdenen, underholdes med spill og serier og holder oss oppdatert på det som skjer i verden. Vi bruker også nettet til å regulere vårt eget energiforbruk og andre praktiske ting i hverdagen.

De aller fleste av dagens bedrifter er helt avhengige av et bredbånd de kan stole på. Fiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme.

Hytte, hus og bedrift

I Røros sentrum har Ren Røros Digital fortløpende bygget ut med fiber til bedrifter og private siden 2003. Vi har bygget fiber også utenfor sentrum. Det er 12 år siden vi bygget første boligfelt med fiber i Os. Vi har bygget fiber i Jakobsåsen hyttefelt.

Et spennende prosjekt i årene 2008 og 2010 var fiber til Fjällnäs i Sverige, via Glåmos, Aursunden og Brekken. Brekken ble bygget ut i to perioder, nå skal vi dekke Brekken øst slik at alle kan få fiber der før sommeren 2023.

De siste årene har vi også bygget ut fiber til Galåen via Havsjøveien industriområde, og det nye hyttefeltet Stenbråttet. Vi har også bygget fiber fra Glåmos til Ålen sentrum og videre ut til Rønningslia. I Tydal sentrum har vi fiber til en rekke bedrifter samt Tydal kommune.

Dalsbygda med

De siste årene har vi bygd ut fiber i Høsøien, Galåen, Sundet, Nøra på Os og Mosletta i Ålen. I 2021 ble den store utbyggingen i Dalsbygda gjennomført. Vi er i gang med å bygge fiber til Sundet, Rørosgård og Kvernengan, som vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2022.

I store områder utenfor sentrum i kommunene Røros, Os og Tydal dekker vi godt med trådløs-fast-løsninger. Bredbåndet leveres gjennom en antenne utendørs, som plasseres slik at det er fri sikt til en av våre basestasjoner. Denne løsningen gir ofte bedre kapasitet enn mobilt bredbånd, og har dessuten ubegrenset bruk.

Stadig flere i regionen vår får fiberbredbånd. Foto: Tom Gustavsen