I de fleste tilfeller står Ren Røros Digital for graving av rør til fiberkabelen fram til eiendomsgrensen din. Fra grensen og inn til huset ditt, må du selv grave ned røret. Foto (illustrasjon): Mari Potter.

Må jeg grave selv for å få fiber inn til huset mitt?

I de fleste tilfeller står Ren Røros Digital for graving av rør til fiberkabelen fram til eiendomsgrensen din. Fra grensen og inn til huset ditt, må du selv grave ned røret.

Vår lokale montør vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for installasjon av fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. inn til boligen din og oppkobling av tjenestene hjemme hos deg så snart det nærmer seg levering.
Montøren vil i samarbeid med deg avtale den beste plasseringen av røret fra tomtegrensen og inn til grunnmuren.

Hva gjør montøren?

Når montøren skal føre fiberen frem til boligen din skjøtes det nye røret til enden på røret ved din eiendomsgrense og føres på bakken frem til grunnmuren. Dersom du har kjennskap til hvor enden på røret befinner seg på din eiendomsgrense er dette nyttig informasjon for montøren. Deretter blåses fiberkabelen fra koblingsboksen inn i røret frem til grunnmuren. Montøren legger innvendig kabling i boligen din og kobler opp dine nye tjenester.

Etter at montøren er ferdig med installasjonen hjemme hos deg, er du selv ansvarlig for å grave ned røret med fiberkabelen på tomten din.

Hva gjør jeg etter at montøren er ferdig?

Det er viktig at du følger våre krav om nedgraving av røret med fiberkabelen. Røret med fiberkabelen må graves ned innen én måned etter installasjon hvis det er sommer og så fort som mulig etter at tælen er gått hvis det er vinter.

Dersom røret ikke graves ned innen fristen må du selv betale for feilretting hvis det oppstår skade på fiberkabelen. Hvis røret ligger på bakken mer enn ett år er det fare for at UV-stråling svekker fiberkabelens egenskaper vesentlig.

Hvordan graver jeg?

Grav en grøft som følger røret montøren allerede har lagt, fra eiendomsgrensen og inn til grunnmuren din. Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver, går jobben raskere.

Røret legges deretter ned i grøften. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp, men unngå steiner nær røret. Pass spesielt på at røret ikke ligger mot skarpe kanter og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det.

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen. Det er viktig å vite hvor røret ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiberkabel på egen eiendom.

Trenger du hjelp til å legge ned fiberrør på eiendommen din?

Om du trenger hjelp til å legge ned fiberrør på eiendommen din, må du avtale direkte med graveentreprenør for å få utført det som et eget oppdrag.

Har du allerede fiberrør inn til boligen din?

I enkelte tilfeller ligger det fiberrør sammen med strømkabel inn til huset ditt. Sannsynligvis må røret føres ut av sikringsskapet før installasjon av fiber, og dette må utføres av elektriker. Du som huseier må ta denne kostnaden.