I de fleste tilfeller står Ren Røros Digital for graving av rør til fiberkabelen fram til eiendomsgrensen din. Fra grensen og inn til huset ditt må du selv grave ned røret. Foto: Mari Potter.

Må jeg grave selv for å få fiber inn til huset mitt?

I de fleste tilfeller står Ren Røros Digital for graving av rør til fiberkabelen fram til eiendomsgrensen din. Fra grensen og inn til huset ditt, må du selv grave ned røret. Entreprenøren legger igjen en kveil med fiberrør ved tomtegrensa di. Røret skal graves ned og inn til husveggen din så snart det er mulig. Hvis du er i tvil om hvor det er mest gunstig å grave, har behov for lengre fiberrør eller har andre spørsmål, kan du ta direkte kontakt med entreprenøren som er opplyst i prosjektet eller du kan kontakte oss.

Hva bør jeg gjøre når jeg skal grave ned fiberrøret?

Grav en grøft fra eiendomsgrensen og inn til grunnmuren. Dybde på grøfta kommer an på området du skal grave i. Er det langs vei, bør grøften være minimum 50 cm dyp, over et jorde 80 cm dyp og over plen 30 cm dyp. Det er viktig at grøften må graves slik at det ikke blir knekk på røret.

Røret legges ned i grøften. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp, men unngå steiner nær røret. Pass spesielt på at røret ikke ligger mot skarpe kanter og bruk gjerne sand rundt røret for å beskytte det. Kontroller at det er minst én meter ekstra rør i hver ende, ved husveggen og ved tomtegrensen. Bruk gjerne tape eller lignende i endene av rørene for å unngå at det kommer vann, jord eller lignende i røret. Skulle røret bli skadet eller deformert, tar du kontakt med entreprenøren som er opplyst i prosjektet eller ta kontakt direkte med oss.

Vi anbefaler at du tegner en kartskisse som viser hvor røret er lagt på eiendommen. Ved salg eller rehabilitering av hus og hage er det viktig å vite hvor røret er gravd. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiberkabel på egen eiendom.

Jeg trenger hjelp til å legge ned fiberrør på eiendommen. Hva gjør jeg?

Hvis du trenger hjelp til å legge ned fiberrør på eiendommen, må du avtale direkte med graveentreprenør for å få utført det som et eget oppdrag.

Hva gjør montøren?

Montøren kommer helt til slutt. Først skal alt gravearbeid være utført og fiberen blåses gjennom røret og bort til boligen din. Deretter monteres en koblingsboks utvendig på huset. Du får beskjed før boksen skal monteres ute på vegg, men du trenger ikke være til stede. Først når alt dette er utført, er det klart for at montøren kommer. Da får du en ny beskjed med avtale om tidspunkt. Montøren legger fiberkabelen inn i huset og utfører innvendig kabling. Deretter kobler hun eller han opp dine nye tjenester. Og da er alt klart for at du kan begynne å bruke dem!

Hva gjør jeg etter at montøren er ferdig?

Det er viktig at du følger våre krav om nedgraving av røret med fiberkabelen. Røret med fiberkabelen må graves ned innen én måned etter installasjon hvis det er sommer og så fort som mulig etter at tælen er gått hvis det er vinter.

Dersom røret ikke graves ned innen fristen må du selv betale for feilretting hvis det oppstår skade på fiberkabelen. Hvis røret ligger på bakken mer enn ett år er det fare for at UV-stråling svekker fiberkabelens egenskaper vesentlig.

Hvordan graver jeg?

Grav en grøft som følger røret montøren allerede har lagt, fra eiendomsgrensen og inn til grunnmuren din. Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver, går jobben raskere.

Røret legges deretter ned i grøften. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp, men unngå steiner nær røret. Pass spesielt på at røret ikke ligger mot skarpe kanter og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det.

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen. Det er viktig å vite hvor røret ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiberkabel på egen eiendom.

Har du allerede fiberrør inn til boligen din?

I enkelte tilfeller ligger det fiberrør sammen med strømkabel inn til huset ditt. Sannsynligvis må røret føres ut av sikringsskapet før installasjon av fiber, og dette må utføres av elektriker. Du som huseier må ta denne kostnaden.