Skal du selge eller kjøpe aksjer i Ren Røros er det viktig å søke nøytral rådgiving. Foto: Torgeir Anda/Ren Røros

Aksjene i Ren Røros har steget betydelig i verdi etter det sterke resultatet for konsernet i fjor. Ligningsverdien på aksjene er nå mellom 10.000 og 12.000 kroner.

Administrerende direktør Kristian Holm sier at grunnen selvfølgelig er høyere strømpriser. Han viser til at 2022 var et helt spesielt år for bransjen.

-Fjoråret var et rekordår, med et veldig sterkt resultat. I år har vi opplevd mer variasjon i prisene, de var for eksempel svært lave i september. Slik det ser ut nå vil konsernet får et sterkt resultat også i år.

Positivt

Det er ikke bare gode strømpriser som bidrar til verdivurderingen av konsernet. Det er sterk vekst i «robotselskapet» Ren Røros Intelligent Automation, og vi ser en positiv utvikling i alle datterselskapene.

-Det er ennå to måneder igjen av året, men det ser ut til at alle selskapene får et positivt resultat. Vi konsentrerer oss om kjernevirksomhetene – og det gir resultat, sier Holm.

Han peker på at det arbeides systematisk med å kutte kostnader og redusere bruken av eksterne konsulenter. Vi er også i ferd med å utarbeide en ny strategi som i all hovedsak betyr økt satsing på kjernevirksomhetene. Holm påpeker at varierende strømpriser blir noe man må tilpasse seg til, men alle indikasjoner tilsier at strømprisen i snitt er på tur oppover.

Utbytte

Resultatet i 2022 styrket konsernets egenkapital. Det ga grunnlag for utbytte for aksjonærene, både kommunen og de mange private aksjonærene.

-Vi vil styrke egenkapitalen i år også. Vi har også vedtatt en utbyttepolitikk som gir stabilt utbytte for aksjonærene. Det er svært viktig for vurderingen av verdien på aksjene. Gitt de endringer vi nå ser i kraftmarkedet, sammen med konsernets konsentrasjon om kjernevirksomheten, er det viktig at alle som vurderer å selge eller kjøpe aksjer innhenter nøytral rådgiving for å sikre at verdiene blir forvaltet på en god måte.