Stolt. Produksjonssjef Terje Dalbakk er svært fornøyd med arbeidet som er gjort av ansatte og innleide. Her er Dalbakk i aksjon. Foto: Ren Røros.

Revisjonen av den 60 år gamle maskinen i Kuråsfossen kraftverk er ferdig. Det betyr at produksjonen i kraftverket kan økes med mellom fire og fem prosent.

Produksjonssjef Terje Dalbakk i Ren Røros Strøm er stolt over arbeidet som er gjort på maskinen. Han, og resten av de ansatte, har gjort mye av arbeidet, sammen med innleide krefter. Arbeidet startet i begynnelsen av september. Nå er det igjen full drift i kraftverket, som akkurat nå gir store inntekter til Ren Røros.

Øker virkningsgrad

Det var tid med en skikkelig overhaling av maskinen, 60 år etter at det ble installert. Nytt løpehjul er montert og hele maskinen med turbin og generator er overhalt. Nytt og mer effektivt kjølesystem er montert, og dette er konstruert slik at det blir lettere å hente ut spillvarmen, samtidig som det reduserer vannforbruket til kjøling. Revisjonen øker virkningsgraden (effekten) for Kuråsfossen med mellom fire og fem prosent.

Dalbakk sier det har vært et krevende arbeid med innleide folk og leveranser fra flere steder i landet. Hele maskinen er plukket fra hverandre, sendt til forskjellige verksteder, fikset med nye deler og vedlikeholds arbeid, før den er satt sammen igjen. Kuråsfossen har to turbiner, og den andre har sørget for god produksjon i en tid med høye strømpriser.

– Vi har fått brukt vår kompetanse til å gjøre noe som var nødvendig, og samtidig skaper mer verdier til lokalsamfunnet.

Viktig arbeid: Olav Vehusheia er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort for å øke effekten i Kuråsfossen. Her foran den 50 meter dype sjakta.

Viktig arbeid: Olav Vehusheia er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort for å øke effekten i Kuråsfossen. Her foran den 50 meter dype sjakta. Foto: Ren Røros.

Det nye løpehjulet heises 40 meter ned i stasjonen.

Det nye løpehjulet heises 40 meter ned i stasjonen. Foto: Ren Røros.

Betaler seg

Arbeidet med totalt har kostet rundt 15 millioner kroner. Olav Vehusheia er daglig leder i Ren Røros Strøm, og konstituert administrerende direktør i Ren Røros. Han er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort.

– Vi har fullført et nødvendig og viktig arbeid. Jeg tror den økte effekten betyr at vi kan nedbetale investeringen i løpet av få år.

For å gjennomføre arbeidet måtte Aursunden tappes ned med inntil en meter. Det ble gjort i samråd med Glommens og Laagens Brukseierforening.

– Noen henvendelser har det vært, blant annet fra båtfolk. Det har vært forståelse for at det har vært nødvendig. Det arbeidet vi har gjort er viktig for oss og for Røros.

Transport: Den 50 meter dype sjakten er nødvendig for å transportere deler til turbinen.

Transport: Den 50 meter dype sjakten er nødvendig for å transportere deler til turbinen. Foto: Ren Røros.

Rotor med nyoverhalte poler heises på plass av karene fra Voith.

Rotor med nyoverhalte poler heises på plass av karene fra Voith. Foto: Ren Røros.