Tett på: Det er tett samarbeid mellom Røros kommune og Ren Røros El-service. Her avklares videre arbeid mellom Cato Bye Spånberg, Mads Tamnes og Øystein Ødegård. Foto: Ren Røros Frontal / Jonas Jansen Ramsfjell.

Øverhagaen bo-, helse – og velferdssenter er det største prosjektet i Røros kommune siden gruvedriften ble lagt ned. Prosjektleder Mads Tamnes er svært fornøyd med det Ren Røros El-service leverer i den storstilte utbyggingen.

Totalt er Øverhagaen et prosjekt til 240 millioner kroner – eksklusiv merverdiavgift. I fjor høst var første trinn på Øverhagaen ferdig. Nå er arbeidet i full gang med trinn to. For El-service har hele utbyggingen en ramme på 14 millioner kroner, som tilsvarer rundt 15 årsverk totalt over to og et halvt år. Det er det største prosjektet Ren Røros El-service noen gang har vært med på.

Konkurransedyktig

Øystein Ødegård Thorsen og Cato Bye Spånberg er baser for Ren Røros El-service. De har tett samarbeid med Mads Tamnes i kommunen, selv om det er entreprenøren Ruta som har totalentreprisen.

– Vi i kommunen er svært fornøyd med den jobben El-service gjør. De er tillitsfulle og kommer med gode forslag til løsninger. De er veldig inkluderende og veldig lett å forholde seg til.

Tamnes sier at de hadde en god erfaring med Spånberg som bas på byggetrinn 1. Han sier den unge og rolige arbeidslederen gjorde et solid inntrykk. Han gir skryt for gjennomføringen av prosjektet. Nå jobber han også sammen med Ødegård Thorsen, som Tamnes kjenner godt fra før.

– El-service har gitt oss et veldig sterkt team. For oss er det et stort pluss at vi får lokale leverandører. Det er svært positivt at de vinner kontrakter i hard konkurranse. Konkurranse er nødvendig for å kvalitetssikre prisene.

Tett samarbeid mellom Røros kommune og Ren Røros El-service. Foto: Jonas Jansen Ramsfjell/Ren Røros Frontal.

Tett samarbeid mellom Røros kommune og Ren Røros El-service. Foto: Ren Røros Frontal / Jonas Jansen Ramsfjell.

Ren Røros El-service. Foto: Jonas Jansen Ramsfjell/Ren Røros Frontal.

Ren Røros El-service. Foto: Ren Røros Frontal / Jonas Jansen Ramsfjell.

Stort løft

For Røros kommune er Øverhagaen et stort løft som Mads Tamnes sier det er et privilegium å få jobbe med. Utbyggingen skal være helt ferdig til påske neste år. Del to av utbyggingen startet for noen uker siden. Arbeidet nå er ikke så utfordrende, men etter hvert så er det mer krevende med storkjøkken og behandlingsrom.
For El-service er det nå seks som arbeider fast på prosjektet. Øystein Ødegård Thorsen sier samarbeid med hovedentreprenør Ruta og kommunen er svært bra.

– Det er en spennende jobb, den største vi har hatt. Det er ekstra stas at vi er med på et bygg som betyr svært mye for folk på Røros. Vi er stolt over å kapre slik oppdrag i konkurranse med andre.

For oss er det et stort pluss at vi får lokale leverandører. Det er svært positivt at de vinner kontrakter i hard konkurranse.
– Mads Tamnes, Røros kommune.

Inger Lise Bekkos Dahl

Elektroinstallatør Inger Lise Bekkos Dahl har vært ansatt i Røros E-Verk / Ren Røros i 25 år, og tok over ledelsen av de drøyt 20 ansatte i El-service i 2020. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Ren Røros El-service. Foto: Jonas Jansen Ramsfjell/Ren Røros Frontal.

Ren Røros El-service. Foto: Ren Røros Frontal / Jonas Jansen Ramsfjell.

Stor aktivitet

Det er generelt stor aktivitet i anleggsbransjen i Røros-regionen, noe som betyr flere anbud på større prosjekter. På Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, del to, skal det bygges ut tilbud for fysioterapitjeneste, rehabiliteringsfunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter og kafé – i tillegg til nye boenheter.

Daglig leder Inger Lise Bekkos Dahl i Ren Røros El-service sier det er spennende å jobbe med slike store prosjekter. Nylig har kommunen også vedtatt å bygge nytt beredskaps- og responssenter til 60 millioner kroner – eksklusiv merverdiavgift. Ren Røros El-service skal levere de elektriske tjenestene til den utbyggingen, igjen i hard konkurranse.

Mads Tamnes mener Inger Lise Bekkos Dahl har mye av æren for konkurransekraften til El-service.

– Hun er veldig dyktig og har stålkontroll på prosjektene. For oss er det viktig med en engasjert og tydelig leder. Tør jeg si at det viser at vi trenger flere kvinnelige ledere i byggebransjen.slutt