Øverhagaen Bo- og helse- og velferdssenter på Røros ble offisielt åpnet 17. september 2020. Ren Røros El-service har levert både lysanlegg, telekommunikasjonstjenester, brannalarm og spredenett (datakontakter), og de har lagt kabler for andre leverandører. Foto: Ren Røros.

«Å ta i bruk den nyeste teknologien for at beboere, brukere og ansatte skal få en enklere og bedre hverdag – det er et veldig meningsfylt arbeid for oss,» sier daglig leder for Ren Røros El-service, Inger Lise Bekkos Dahl.

Øverhagaen bo-, helse og velferdssenter på Røros er ferdig med byggetrinn 1, og beboere og helsepersonell har flyttet inn. Bygget ble offisielt åpnet 17. september 2020. Her har Ren Røros El-service sørget for et komplett anlegg som skal være med på å møte framtidens behov for helse- og velferdstjenester. Ren Røros El-service har levert både lysanlegg, telekommunikasjonstjenester, brannalarm og spredenett (datakontakter), og de har lagt kabler for andre leverandører. Eksempler på dette er både varmestyring, velferdsteknologi og dør- og adgangskontroll.

Øverhagaen Bo- og helse- og velferdssenter på Røros ble offisielt åpnet 17. september 2020. Ren Røros El-service har levert både lysanlegg, telekommunikasjonstjenester, brannalarm og spredenett (datakontakter), og de har lagt kabler for andre leverandører. Foto: Ren Røros.

«Her har vi installert en avansert sentral driftskontroll, som styrer alle tekniske funksjoner som varme og lys, i tillegg til at den overvåker bygget i forhold til brann», kan Bekkos Dahl fortelle. Dette vil være både energibesparende og samtidig føre til mindre belastning på ansatt teknisk personell.

Det nye velferdssenteret er bygget etter passivhusstandard, og selv om det er et stort bygg ser de allerede nå at de bruker mindre energi for å varme opp bygget enn ved det gamle sykehjemmet.

Elektrikere fra Ren Røros El-service står på for fullt i det som skal bli Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter på Røros. Foto: Ren Røros Frontal.

Elektrikerne fra Ren Røros El-service arbeidet for fullt også da Norge var i lock-down i mars. Her er Atle Aas, Tor Erik Gullikstad, Øystein Ødegård Thorsen og Brigt Erland Engan fotografert utenfor Øverhagaen Bo- og helse- og velferdssenter i mars. Foto: Ren Røros.

Inger Lise Bekkos Dahl

Daglig leder for Ren Røros El-service, Inger Lise Bekkos Dahl synes arbeidet med Øverhagaen Bo- og helse- og velferdssenter er veldig meningsfylt. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Statistikk viser at Røros kommune får mindre arbeidskraft i framtiden, og at antallet eldre vil øke. Derfor er det ekstra viktig at det nye bygget utnytter ressursene og tar i bruk gode teknologiske løsninger. Helt konkret kan man bruke teknologien til å varsle om en bruker ligger i senga, i stedet for at helsefaglig kompetanse må bruke tid på å sjekke det.

På det meste har 12 personer fra Ren Røros El-service jobbet med prosjektet, som har pågått fra jul 2019 til 1. august 2020. Mens byggetrinn 2 skal være ferdig 1. februar 2022.
Da skal fysioterapitjeneste, rehabiliteringsfunksjoner, dagsenter og kafé være samlet under samme tak på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

«Det er spennende å lede så store prosjekter, hvor en får ta i bruk ny teknologi, støter på utfordringer og må ta valg. Nå gleder vi oss til å gjøre ferdig det sosiale og kulturelle samlingspunktet som Øverhagaen skal bli, for beboere og samfunn forøvrig», avslutter Bekkos Dahl.

La oss ta en prat

Trenger du råd eller support?
Våre dyktige kundebehandlere er her for deg.

Ren Røros El-service as

Tlf.: 477 90 700
E-post: cbfg.ry-freivpr@eraebebf.ab