Med fibernett fra Ren Røros Digital får du lynraskt internett, TV-kanalene du kjenner og mange populære strømmetjenester til en gunstig pris. Foto: Tom Gustavsen

Ren Røros Digital er i full gang med planleggingen av fibernett i Galåen. På kartet under kan du se om du bor innenfor utbyggingsområdet. Alle fastboende og fritidsboliger innenfor utbyggingsområdet kan bestille fiber. Gravingen starter allerede sommeren 2022.

For at utbyggingen skal være økonomisk bærekraftig, trenger vi et visst antall påmeldinger. Bestiller du nå, får du graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen. Da har du fibernett installert i løpet av 2023.

En enklere og rimeligere løsning

For å gjøre det enklere og rimeligere for deg, har vi samlet fibernett og den beste underholdningen i én pakke. Du får lynraskt internett, TV-kanalene du kjenner og mange populære strømmetjenester til en gunstig pris, samlet på én faktura. Det er oversiktlig, enkelt og rimeligere.

Salgsperiode 11.–29. april 2022

Prosjektet er avhengig av høy interesse, derfor håper vi at så mange som mulig av hus- og hytteeierne i Galåen ønsker fibernett. Vi trenger 70 bestillinger innen fredag 29. april 2022. Da kan vi starte gravingen allerede i sommer, og dere som bor og har hytter i området vil ha installert lynraskt internett i løpet av 2023.

Bestiller du fibernett nå, får du graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen. Etter den 29. april gjelder ordinære priser og graving bare frem til tomtegrense.

Bestillingsfristen er fredag 29. april 2022

Etableringsprisen er avhengig av hvilket abonnement du velger.
Vi tilbyr å dele opp etableringsprisen i månedlige avdrag over opptil 12 måneder. Vi gjør oppmerksom på at hver boenhet teller som én husstand.

Kom innom og ta en prat med oss på kundesenteret i Osloveien 16. Du treffer oss alle hverdager kl. 08.00-16.00
I salgsperioden har vi utvidet åpningstid disse dagene:

Onsdag 20. april kl. 08.00–18.00
Tirsdag 26. april kl. 08.00–18.00
Onsdag 27. april kl. 08.00–18.00

I tiden fremover vil Internett via de gamle kobberlinjene bli nedlagt, både nasjonalt og lokalt. Når fibernettet er ferdig utbygd, vil også internett via radio blir faset ut og nedlagt i området ditt. Vi har ikke muligheten til å vedlikeholde flere nett samtidig, og fibernettet er femtidens stabile og raske internettforbindelse.

Kartet viser utbyggingsområdet for fibernett i Galåen 2022. Illustrasjon: Ren Røros Digital.

Kartet viser utbyggingsområdet for fibernett i Galåen 2022. Illustrasjon: Ren Røros Digital.