Konkurransedyktig: Det er små forskjeller mellom selskapene innen samme prisområde. Vi er absolutt konkurransedyktige på pris, sier Olav Vehusheia i Ren Røros Strøm. Foto: Ren Røros.

Vi er i en periode der strømprisene er ekstremt høye i hele Europa. I Røros-regionen har de også vært høyere enn resten av Trøndelag fordi regionen tilhører samme prisområde som Oslo og Østlandet.

Prisen på strøm kan gå nedover fordi det nå er ventet et værskifte med mye mer regn. Det gir bedre fylling i vannmagasinene, som hittil i år har en fyllingsgrad langt under det normale. Det er også ventet at værskiftet vil gi mer vind og dermed økt produksjon av vindkraft.
Olav Vehusheia, leder i Ren Røros Strøm, forstår at folk er frustrert over høye kraftpriser og prisforskjeller.

– For meg er det viktig å si, som strømleverandør, at strømprisen følger det prisområdet der vi leverer strømmen. Vi ser det er små forskjeller mellom selskapene innen samme prisområde. Vi er absolutt konkurransedyktige på pris. I Røros-regionen er det i tillegg viktig at Ren Røros skaper arbeidsplasser, støtter ulike aktiviteter i Røros-regionen og er i hovedsak eid av Røros kommune. Verdiene går tilbake til lokalsamfunnet.

Fem prisområder

Det er fem prisområder for strøm i Norge. Røros-regionen tilhører ikke samme område som resten av Trøndelag. Vi tilhører prisområde Sørøst-Norge (NO1) siden vi har strømforsyning sørfra. Resten av Trøndelag tilhører prisområde Midt-Norge (NO3). Røros er koblet til en forsyningslinje sørfra. Det betyr at vår region har de samme prisene som Oslo. Trondheim, og resten av Trøndelag, har forsyningslinje fra Sverige. I det siste har det vært god tilgang på strøm i det området, og spotprisen har vært omtrent den halve sammenlignet med Østlandet (NO1).

Det svinger

Spotprisen bestemmes av hvor anlegget ligger helt uavhengig av hvem som er strømleverandør. Når Ren Røros leverer strøm i Trondheim gjelder børsprisen i område NO3, og hvis en leverandør i Trondheim skal levere på Røros gjelder børsprisen i område NO1.

– Vi må ikke glemme hvordan dette svinger. Før sommeren var det vi som hadde lavere pris enn resten av Trøndelag. I fjor var strømprisene ekstremt lave, i år er det motsatt. Vi må alle ta høyde for disse variasjonene, sier Vehusheia.

– Vi må framover regne med store variasjoner i strømprisene, ikke minst fordi været også varierer mer enn før.

Han har likevel et godt råd:

– Uavhengig av pris og variasjoner i strømprisen er det viktig å effektivisere strømforbruket og unngå unødvendig strømforbruk.

Din strømfaktura oppdelt

Påslaget til strømselskapet du kjøper strømmen fra står for bare rundt fire prosent av den fakturaen du får hver måned. Beregninger i kakediagrammet er gjennomsnittlig forbruk for en norsk husholdning.

Olav Vehusheia. Foto: Ren Røros

Konkurransedyktig: Det er små forskjeller mellom selskapene innen samme prisområde. Vi er absolutt konkurransedyktige på pris, sier Olav Vehusheia. Foto: Ren Røros.

Dette er det du betaler

Påslaget til strømselskapet du kjøper strømmen fra står for bare rundt fire prosent av den fakturaen du får hver måned. Det er bare små forskjeller mellom de ulike strømselskapene hva de tar i påslag. Strømmen Ren Røros selger kjøpes på Nordpool, det er for alle selskapene. Strømprisen på børsen står for rundt 43 prosent av det du må betale. Nettleien står for rundt 20 prosent. Resten er offentlige avgifter.