2020 ble preget av korona og varierende vær, men også av verdifull vekst. Foto: Tom Gustavsen.

2020 var et krevende år for konsernet Ren Røros, slik som det var for hele kraftbransjen. Det skyldes først og fremst historisk lave priser på strøm.

2020 ble preget av korona og varierende vær, men også av verdifull vekst. Ren Røros hadde vekst i omsetningen alle selskapene i konsernet, med unntak av Ren Røros Strøm. Høydepunkter i 2020 var ombyggingen av strømlinjen fra Tolga til Røros. Den nye linjen ble satt i drift i september, helt etter planen. Den nye linjen dobler kapasiteten sørfra.

Viktige oppdrag

Ren Røros El-service hadde i 2020 et stort oppdrag på Øverhagaen bo, – helse- og velferdssenter på Røros. Senteret ble offisielt åpnet i september. Nå er vi leverandør på del to av denne utbyggingen. Ren Røros Intelligent Automation har i løpet av bare ett år bygget seg opp til å bli det mest kompetente miljøet på robotisering (RPA) i Midt-Norge. Ren Røros Digital har over tid investert mye i utbygging av fiber i regionen, det fortsatte i fjor med en betydelig utbygging i Dalsbygda. Ren Røros ble i fjor tildelt Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris. Prisen er uttrykk for at bransjen ser at fornyingen i Ren Røros går i riktig retning.

Svakt resultat

Konsernet Ren Røros hadde i 2020 en omsetning på 166,6 millioner kroner. Driftsresultatet ble minus 2,3 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt var på minus 7,4 millioner kroner. Ren Røros er inne i en omstillingsperiode der vi satser på nye framtidsrettede tjenester i nye markeder. Det er nødvendig for å skape flere arbeidsplasser og sikre selskapets inntjening og gjøre oss mer finansielt solide for svingninger i strømprisen.

Administrerende direktør Arnt Sollie sier at det er gjort et solid arbeid i konsernets selskaper, men at det er lite selskapet kan gjøre med været.

– Vi vet hvor fort været kan snu i vårt distrikt, det har vi sett de siste månedene. Den kalde vinteren i år har gitt oss rekordhøye priser. Det tyder på at vi kan få et langt bedre resultat i 2021. Vinteren viste også hvor viktig den forsterkede linjen mellom Tolga og Røros er for regionen. På tross av rekordhøyt forbruk har det ikke vært noen problemer med forsyningen.

Ren Røros 2020: Omsetning og årsresultat

Omsetning og årsresultat. Klikk på bildet.

Ren Røros 2020: Antall ansatte

Antall ansatte. Klikk på bildet.

Ren Røros 2020: Strømproduksjonen. Strømprisen.

Strømproduksjon. Strømprisen. Klikk på bildet.

Sikre vekst

Koronapandemien slo negativt ut også for Ren Røros, men har samtidig ført til en raskere digitalisering i samfunnet. Bruk av roboter er en effektiv måte å gi bedre tjenester til brukerne, frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver og samtidig spare kostnader. Dette er også viktig for energibransjen. Ren Røros ble i fjor tildelt Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris. Prisen er uttrykk for at bransjen ser at fornyingen i Ren Røros går i riktig retning.

– Fjoråret viste at det er viktig for Ren Røros med vekst i andre forretningsområder enn de tradisjonelle. Vårt mål er at vi kan gi eierne og Røros-samfunnet et normalt utbytte i løpet av få år. Vi skal skape nye arbeidsplasser og sikre vekst. Ren Røros skal være en viktig lokal bidragsyter, en moderne samfunnsbygger slik grunnleggerne av selskapet også var, sier Sollie.