Administrerende direktør i Ren Røros as Arnt Sollie flankert av Tore O. Iversen, prosjektleder Green Flyway til venstre og Arvid Bekjorden, prisutdeler og rådgiver i DistriktsEnergi til høyre. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

– Med denne prisen ser vi at Ren Røros er helt der fremme. Jeg gleder meg til å følge selskapets arbeid videre, uttaler Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Torsdag 25. juni fikk Ren Røros tildelt Distriktsenergis Teknologi- og Innovasjonspris 2020. Prisen ble delt ut på Røros av rådgiver Arvid Bekjorden i Distriktsenergi.

Administrerende direktør i Ren Røros-konsernet, Arnt Sollie, lovpriser selskapets ansatte og støttespillere og mener prisen er et bevis på at det arbeidet som gjøres i Ren Røros går i riktig retning.

I sterk konkurranse

Det er DNV GL (Det Norske Veritas) som har kåret årets vinner av Teknologi- og innovasjonsprisen. Vinneren, Ren Røros, er et selskap som fostrer innovasjonskultur daglig, heter det i pressemeldingen som følger utdelingen.

– Jeg merker meg at prisen er vunnet i sterk konkurranse med flere andre selskaper. Det er svært positivt at bransjen ser betydningen av å være innovative og framtidsrettede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en kommentar.

Fem norske energiselskap har vært en del av et meget sterkt finaleheat: Sodvin, Ren Røros, Sognekraft, Kragerø Energi og Hallingdal Kraftnett.

DNV GL har flere kriterier de vurderer i kåringen av energibransjens innovasjonspris. Ren Røros stakk av med prisen etter en samlet vurdering hvor selskapet scorer høyt både på antall virksomheter i konsernet som deltar i innovasjonsarbeid, bredden i innovasjonsarbeidet og kundefokus i innovasjonsprosessene.

Det enkelte selskaps innovasjonskultur er også noe DNV GL setter høyt når rangeringen utføres. Her mener DNV GL at Ren Røros er en av de beste i bransjen, med en innovasjonskultur som imponerer.

Prosjektleder Tore O. Iversen i prosjektet Green Flyway roser også innovasjonskraften i Ren Røros. Green Flyway er et samarbeidsprosjekt på tvers av landegrenser hvor luftrommet mellom Røros og Östersund kan få stor betydning for elektrifisering av luftfarten.

– Prosjektet Green Flyway handler om framtidig bærekraft i luftfarten forteller Iversen. Ren Røros er partner i prosjektet og for oss er det avgjørende at vi har lokale aktører med offensive og visjonære selskap dersom vi skal lykkes.

Administrerende direktør i Ren Røros as, Arnt Sollie med DistriksEnergis Teknologi – og Innovasjonspris for 2020. Foto: Ren Røros Frontal.

Administrerende direktør i Ren Røros as, Arnt Sollie med DistriktsEnergis Teknologi – og Innovasjonspris for 2020. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

En gjev pris

Daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert mener dette er en av de gjeveste prisene et e-verk kan ha på veggen.

– I Distriktsenergi er vi svært opptatt av å synliggjøre betydningen av innovasjon i selskapene. Det er ikke opp til alle å drive utviklingen, men vi mener at alle selskapene bør ha et engasjement rundt innovasjon og følge med i timen og på den måten følge utviklingen i bransjen. Tiden da det enkelte energiverk løste alle oppgaver selv er forbi og dette gjelder ikke minst på områder rundt innovasjon og teknologisk utvikling. Det er alltid en sann glede å dele ut denne prisen, sier Knut Lockert.

Administrerende direktør Arnt Sollie mener dette er en gledelig pris for alle ansatte i konsernet, og en viktig pris for selskapet.

– Vi har arbeidet bredt i hele organisasjonen og har vært igjennom en stor omstilling, forteller han. Ren Røros som selskap er mye mer robuste for å møte framtida nå enn det vi var for bare ett år siden. Vi spiller oss selv relevante i de voldsomme endringene som nå skjer i bransjen. Det er sentralt, ikke minst for å bygge og bevare lokale kompetansearbeidsplasser på Røros.

Begrunnelse

I en pressemelding fra Distriktsenergi forklares hovedgrunnen til at det ble Ren Røros som stakk av med Distriktsenergis Teknologi- og Innovasjonspris 2020:

Ren Røros er del av en rekke nytenkende innovasjonsprosjekter og har allerede kommet godt ut av startgropa i de fleste av prosjektene:

Ren Respons: En storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer. et samarbeidsprosjekt mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. Sammen skal aktørene lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros.

Rørosklyngen: Deltagelse i industriklyngen Norwegian Mass Customization Cluster på Røros.

Green Flyway: Luftrommet mellom Røros og Östersund kan få stor betydning for elektrifisering av luftfarten. Sverige og Norge har nå gått sammen for å teste elektriske fly, droner og ladeinfrastrukturen som kreves.

Boost: Samarbeidsprosjekt mellom flere aktører på Røros for å utvikle fremtidens boområder. Prosjektet inkluderer også samarbeid med SINTEF.

Ren Røros har også investert i selskapet Elekt, et selskap som utvikler en ny plattform og økosystem for salg av strøm til sluttbruker.

I tillegg trekkes datterselskapet Ren Røros Intelligent Automation frem. Selskapet arbeider med Robotic Process Automation, digitale roboter som tar over manuelle arbeidsprosesser og forbedrer kvaliteten og øker effektiviteten.

Ren Røros har videre investert i selskapet Aventus Green Technology og arbeider med skyløsning og solcelleteknologi.