Olav Vehusheia, daglig leder i Ren Røros Strøm, er overbevist om at selskapets mange kunder på Røros setter pris på åpenhet og konkurransedyktige priser. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Det svinger kraftig rundt strømprisene. I fjor var prisene rekordlave, i år slår de alle rekorder. Som strømkunde er du langt på veg prisgitt været – og det har variert voldsomt.

Det vet daglig leder Olav Vehusheia i Ren Røros Strøm alt om; Han har vært i selskapet siden 1997. I fjor var gjennomsnittprisen ut til kunden 20 øre per kilowattime. I februar i år var den 75 øre, og gjennomsnittsprisen hittil i mars er 63 øre. I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter.

– Jeg har ikke opplevd så lav gjennomsnittspris til kunde som i fjor, og jeg har aldri opplevd så høy pris i en måned som det vi hadde nå i februar. Det er klart dette er dramatisk for kundene, men jeg tror vi må vende oss til raske og store variasjoner slik vi har sett nå.

Urolig vær

Temperatur og nedbør endrer seg i sykluser. Tørre og kalde vintre kommer med jevne mellomrom. Som kjent er det lite vi kan gjøre med det, sier Vehusheia.

– Når vi har hatt høye priser i år skyldes det selvfølgelig at det har vært kaldt, men også at det har vært lite vind i Norden. Da blir det mindre tilgang på vindkraft i det felles nordiske markedet. Knapphet på strøm gir høyere priser. Lave strømpriser er bra for kundene, men 2020 ble et dårlig år økonomisk for Ren Røros Strøm. Det var situasjonen for de fleste selskapene i bransjen.

Olav Vehusheia. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Olav Vehusheia har aldri opplevd så lav gjennomsnittspris til kunde som i fjor. Han har heller aldri opplevd så høy pris i en måned som det vi hadde nå i februar. Foto: Tom Gustavsen.

F.v.: Klaus Jensvold, Aage Løkken, Vidar Moholt, Olav Vehusheia og Jon Bjørnar Engan. Foto: Tom Gustavsen

Kuråsfossen kraftstasjon. Fra venstre: Klaus Jensvold, Aage Løkken, Vidar Moholt, Olav Vehusheia og Jon Bjørnar Engan. Foto: Tom Gustavsen.

Omdømme

Det har vært mye kritikk mot strømbransjen for lokketilbud, skjulte gebyrer og manglende åpenhet i det siste. Vehusheia har ikke opplevd slik kritikk, eller mistillit, fra de 6000 kundene selskapet har. Av disse er nesten halvparten hyttekunder. Han opplever også at bedriftskundene, er fornøyd med det lokale strømselskapet.

– Vi har et godt omdømme og trofaste kunder som opplever at vi har enkle og gode strømavtaler. Mange av våre kunder møter vi på butikken, enten de er fastboende eller hyttefolk. Jeg tror denne nærheten er viktig. Vår stil er ikke lokketilbud, skjulte kostnader og endring av betingelser uten å varsle kunden. Vi legger vekt på å være åpne og reale. Ren Røros Strøm er det lokale selskapet som er å stole på og som er her for kundene og Røros-regionen.

Full åpenhet

Ren Røros Strøm har tre typer strømavtaler. Fastpris, spotpris, eller variabel pris. De fleste kundene har enten variabel pris eller spotpris. En fastprisavtale gir en avtalt pris i et år, spotprisavtalene følger strømmarkedet både opp og ned hele tiden. Variabel pris gir noe forutsigbarhet, der du får varsel om alle prisendringer på epost eller SMS to uker før.

Olav Vehusheia sier at det skjer mye og at det er tøff konkurranse i strømmarkedet. Han sier det er konkurrenter som ikke alltid spiller med åpne kort. Det er et kjent problem i bransjen at noen opererer med lokketilbud som blir til dyre avtaler etter noen måneder. Han er overbevist om at troverdighet, nærhet og godt omdømme betyr noe for kundene.

– Jeg tror våre kunder vil fortsette å kjøpe strøm hos oss så lenge vi opptrer skikkelig og har konkurransedyktige priser. Vi har en salgsprofil der vi kan stå for det vi gjør med full åpenhet mot kundene.

Kuråsfossen. Foto: Tom Gustavsen

Fra Aursunden renner vannet til dammen ved Kuråsfossen. Her blir energien i vannet utnyttet gjennom to turbiner, som gjør om vannmassene til strøm. Foto: Tom Gustavsen.

Vind, vann og variasjoner

Den siste uken har prisen på strøm i Sør-Norge vært nesten dobbelt så høy som i Midt-Norge og Nord-Norge. Det er vanskelig å spå om prisen framover vil holde seg høy. Det kan snu hvis det blir mildt, vått og mye vind. Prognosene akkurat nå sier at prisene vil gå noe ned fram mot sommeren.

Fyllingen i magasinene er viktig for strømprisene. Før jul var magasinene helt fulle – også på Røros. Vi tapper magasinene gjennom vinteren og for å få plass til snøen i fjellet når snøsmeltingen begynner. Det er relativt lite snø rundt Aursunden nå. Det kan påvirke produksjonen på anleggene til Ren Røros Strøm utover våren og sommeren.

Den hydrologiske balansen i Norge og Sverige til sammen er, tross den kalde vinteren, bare noe under normalen. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som hydrologisk balanse og måles i terrawattime (TWh). Jo større overskudd i den hydrologiske balansen, desto høyere antall TWh har vi på lager. Det gir større sannsynlighet for lave strømpriser.

Strømprisen vil trolig bli vesentlig høyere i år enn den var i fjor. Uavhengig av vær og vind er det ventet en større vekst i strømforbruket enn det ny utbygging av kraft vil dekke de nærmeste årene. Det skyldes en elektrifisering av samfunnet for å få ned klimautslippene. I løpet av det siste året har EU og Norge satte høyere mål for kutting av CO2-utslippene. Det grønne skiftet i samfunnet betyr trolig at strømprisene over tid blir høyere.

Lave strømpriser er til glede for forbrukerne, men reduserer kraftselskapenes mulighet til å betale utbytte til eierkommunene. Det er situasjonen for 2020. Årsaken var store overskudd av vann i magasinene og snø i fjellet etter mye nedbør og en mild vinter. Samtidig var det liten etterspørsel i Europa etter å importere strøm på grunn av mye vind. I tillegg var det redusert kapasitet på kablene til utlandet.

Enkeltpersoner kan ikke kjøpe strøm direkte. Strømleverandører kjøper kraft på Nord Pool og selger videre til kundene, med et påslag i prisen. Strømprisen din avhenger derfor både av den gjeldende prisen på Nord Pool, og hvor stort påslag i prisen strømleverandøren din tar.

Markedet for strøm er felles med Danmark, Sverige og Finland. I tillegg kommer noe av strømproduksjonen fra Tyskland, Frankrike og Polen. Prisene på kraftbørsen styres av tilbud og etterspørsel. Høye priser i Norge kan jevnes ut med høy kraftproduksjon i andre land.

Påslag på prisen som settes på kraftbørsen er det uansett hvilken strømavtale du har. Dette er prisen strømselskapet ditt tar for å levere deg strøm. Påslaget inneholder også statlige utgifter som moms og elsertifikater.slutt