Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Peter Lacken er vår Senior Automation Architect og har en Master of Science i Computer Studies. Han er en særdeles kompetent konsulent med mange års erfaring fra store internasjonale prosjekt. Peter er født i 1973.

Peter Lacken, Senior Automation Architect

Kort om Peter

Peter Lacken er Master of Science i Computer Studies og har en Bachelorgrad i matematikk. Han er en særdeles erfaren konsulent og har gjennom mange år høstet erfaring fra store internasjonale prosjekt.

Lacken har særlig arbeidet med løsninger for bank og energisektoren. Han har erfaring med bruk av industriløsning for trading og risk-management og prosessautomatisering med integrasjoner og konfigurering. Gjennom sitt arbeid har han vært tett på brukerne av systemene og virksomheten de arbeider med. Dette har gitt ham en bred forretningsforståelse for en rekke prosessområder. Peter Lacken mener suksess er et resultat av gode mellommenneskelige relasjoner og fokus på detaljer.

De siste fire årene har Peter opparbeidet seg ekspertkompetanse på Blue Prism, og har svært god erfaring på utvikling og forvaltning av RPA-teknologi. Hans kompetanseområde omfatter alt fra en tidlig fase – gjennom prosessanalyse, forbedring til dokumentasjon. Lackens erfaringer inkluderer alle faser av et prosjekt; kravspesifisering, design, utvikling, testing og produksjonssetting.

Som sjefsarkitekt for løsningen har han vært med å bygge opp et lite RPA-miljø til en størreintegrasjonsmotor som i dag kjører over femti prosesser og er løftet inn i en forvaltnings- og videreutviklingsfase. Lackens innfallsvinkel er helhetlig, langsiktig og strategisk i arbeidet med robotisering for virksomheter.

Ved siden av opparbeidet erfaring både i Blue Prism og UIPath er Peter Lacken sertifisert i begge løsninger – både innen utvikling og arkitektur. Han har også vært benyttet som teknisk rådgiver for både Danica og NTNU som spesialrådgiver på BluePrism, med fokus på løsningsarkitektur og organisering.

Høsten 2017 var Peter hos Axpo Group hvor han gjennomførte en vurdering om kundens prosesser er egnet for automatisering og hvilket RPA verktøy som var best egnet til oppdragsgivers behov. Inngående analyse av UIPath og Blue Prism var med å løfte kompetansen ytterligere for ham. I dette prosjektet har vurderingen av RPA i et større arkitekturperspektiv vært avgjørende for suksessen med RPA hos Axpo.

Viktigste kunder, oppdrag og roller

05.2020 –
SpareBank 1 SMN
Prosjektleder / Arkitekt / Utvikler (Blue Prism).

10.2019 –
Levanger Kommune
Installasjon/Utvikler Blue Prism.

12.2019 –
Røros kommune
Installasjon / Utvikler (Blue Prism).

10.2019 –
TrønderEnergi
Utvikler (UiPath).

08.2019 –
Flokk
Arkitekt (Rossum / Blue Prism).

12.2019 –
NewSec Basale
Trener / Utvikler (UiPath).

12.2019 –
Værnesregionen IT
Installasjon / Trener / Utvikler (Blue Prism).

08.2018 –
Fosen IKT
Installasjon / Trener / Utvikler (Blue Prism).

01.2016 – 03.2019
Sparebank 1 SMN
Prosjektleder/ Arkitekt / Utvikler (Blue Prism).

08.2017 – 11.2017
NTNU
Arkitekt / Utvikler (Blue Prism).

06.2017 – 11.2017
Axpo Trading AG
Prosjektleder / Trener / Utvikler (UiPath).

12.2014 – 12.2015
Axpo Trading AG
Technical Delivery Manager (Endur).

05.2010 – 10.2014
Equinor ASA (Statoil)
Analyst Developer (Endur).

Kompetanse, verktøy og teknologier

Rammeverk
Blue Prism, UIPath, Endur.

Metodikk
Lean, Scrum, Testing, Prosjektstyring, Kravspesifisering, Prosessautomatisering, Solution Design, Arkitektur.

Programmeringsspråk
Java, C++, C, Microsoft Visual Basic.

Teknologier
Webservices, XML, SOAP, User Interface, SOAP UI, RPM, XSLT, Oracle, SoapUI, TFS, FIX, IBM ClearCase, REST, Web Services, ElasticSearch, RPA.

Databaser
Microsoft SQL Server, Sybase, Ingres.

Byggesystemer
Jenkins.

Operativsystem
Windows, UNIX.

Mellomvare
Mellomvare.

Verktøy
JIRA, Kibana, Microsoft Excel, Microsoft Project.

Utdanning

1997 – 1998
Master Computer Studies, MSc , University of Essex.

1991 – 1994
Bachelor Mathematics, BSc (Hons) 2 (ii), Lancaster University.

Sertifiseringer

Januar 2019
UiPath Advanced Developer Foundation.

September 2018
Blue Prism Installation Engineer.

September 2018
Blue Prism Technical Architect.

Januar 2018
Blue Prism Professional Developer Accreditation.

Januar 2018
Blue Prism Solution Designer Accreditation.

August 2017
UiPath: RPA Developer Foundation.

Desember 2016
UiPath: RPA Developer Foundation.

September 2016
Lean IT Association Foundation.

Presentasjoner og publikasjoner

November 2018
Kompetensbio 2018, Stockholm & Malmo (RPA Past, Present and Future).

Januar 2018
FinTech Meetup, Trondheim (Blue Prism vs. UiPath – Head to Head).

Desember 2017
Blue Prism vs UiPath – Head to Head (LinkedIn article).

Februar 20117
Test Driven Development in Blue Prism? (LinkedIn article).

Desember 2016
RPA: A Developers Perspective (LinkedIn article).