Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Peter Lacken er vår Senior Automation Architect og har en Master of Science i Computer Studies. Han er en særdeles kompetent konsulent med mange års erfaring fra store internasjonale prosjekt. Peter er født i 1973.

Peter Lacken, Senior Automation Architect

Kort om Peter

Peter Lacken er Master of Science i Computer Studies og har en Bachelorgrad i matematikk. Han er en særdeles kompetent konsulent med mange års erfaring fra store internasjonale prosjekt.

Lacken har fem ulike sertifiseringer i Blue Prism innen design, utvikling og arkitektur. Han er også sertifisert i UiPath sin Orchestrator og avanserte utviklingsmetodikker, samt LEAN IT Foundation.

De siste fire årene har Peter opparbeidet seg ekspertkompetanse på Blue Prism, og har svært god erfaring på utvikling og forvaltning av RPA-teknologiRPA står for Robotic Process Automation eller robotisert prosessautomasjon. Det betyr at vi kan bruke programvare for å håndtere oppgaver vi mennesker ofte ser på som kjedelige og ensformige. Les mer om RPA her ». Hans kompetanseområder omfatter installasjon, arkitektur, kravspesifisering, design, utvikling, testing, produksjonssetting og oppgradering.

Lackens innfallsvinkel er helhetlig, langsiktig og strategisk i arbeidet med robotisering for virksomheter. Peter Lackens unike metodikk innen RPA tar utgangspunkt i «best practise» fra systemutvikling, og hans artikler om RPA på Test Driven Design (TDD) og Service Oriented Architecture (SOA) er svært godt mottatt.

Lacken er særlig erfaren med løsninger innenfor finans, energi, utdanning og offentlig sektor. Han har bl.a. etablert et UiPath-initiativ hos en stor aktør innen energisektoren i Sveits, og vært prosjektleder for fire store og vellykkete prosjekt med Blue Prism-oppgraderinger. Peter Lacken har satt opp flere Blue Prism instanser on-premise og i skyen, og levert over femti prosesser til produksjon. I praksis innebærer det mange tusen timer spart for kundene hans.

Lacken har erfaring med bruk av industriløsninger for trading og back-office prosessautomatisering med integrasjoner og konfigurering, særlig innen finans- og energibransjen. Gjennom sitt arbeid har han vært tett på brukerne av systemene og virksomheten de arbeider med. Dette har gitt ham en bred forretningsforståelse for en rekke prosessområder.

Peter Lacken mener suksess er et resultat av gode mellommenneskelige relasjoner og fokus på detaljer.

Viktigste kunder og roller

Røros kommune
Installasjon / Utvikler (Blue Prism).

TrønderEnergi
Utvikler (UiPath).

Flokk
Arkitekt (Rossum / Blue Prism).

NewSec Basale
Trener / Utvikler (UiPath).

Værnesregionen IT
Installasjon / Trener / Utvikler (Blue Prism).

Sparebank 1 SMN
Prosjektleder/ Arkitekt / Utvikler (Blue Prism).

Fosen IKT
Installasjon / Trener / Utvikler (Blue Prism).

NTNU
Arkitekt / Utvikler (Blue Prism).

Axpo Trading AG
Prosjektleder / Trener / Utvikler (UiPath). Technical Delivery Manager (Endur).

Equinor ASA (Statoil)
Analyst Developer (Endur).

Kompetanse, verktøy og teknologier

Rammeverk
Blue Prism, UiPath, MS Azure, Elasticsearch, Kibana, Endur.

Metodikk
Lean, Scrum, Agile, Testing, Prosjektstyring, Kravspesifisering, Prosessautomatisering, Solution Design, Arkitektur, Trening.

Programmeringsspråk
C#, Visual Basic, Java, SQL, C++, C.

Teknologier
RPA, Webservices, XML, SOAP, REST, XSLT.

Databaser
Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase.

Operativsystem
Windows 7/10, Windows Server, UNIX.

Mellomvare
IBM WebSphere MQ, BizTalk.

Verktøy
JIRA, MS Dynamics, MS Excel, MS Powerpoint, Git, TFS.

Utdanning

1997 – 1998
Master Computer Studies, MSc , University of Essex.

1991 – 1994
Bachelor Mathematics, BSc (Hons), Lancaster University.

Sertifiseringer

Februar 2020
Blue Prism Certified ROM Architect.

Januar 2019
UiPath Advanced Developer Foundation.

September 2018
Blue Prism Technical Architect og Blue Prism Installation Engineer.

Januar 2018
Blue Prism Solution Designer Accreditation.

Januar 2018
Blue Prism Professional Developer Accreditation.

August 2017
UiPath Orchestrator og UiPath RPA Developer Foundation.

Desember 2016
Blue Prism Professional Developer Accreditation.

September 2016
Lean IT Foundation.

Presentasjoner og publikasjoner

November 2018
Kompetensbio 2018, Stockholm & Malmo (RPA Past, Present and Future).

Januar 2018
FinTech Meetup, Trondheim (Blue Prism vs. UiPath – Head to Head).

Desember 2017
Blue Prism vs UiPath – Head to Head (LinkedIn article).

Februar 20117
Test Driven Development in Blue Prism? (LinkedIn article).

Desember 2016
RPA: A Developers Perspective (LinkedIn article).