Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

RPA – hva er det, og hva kan det bety for deg?

RPA står for Robotic Process Automation eller robotisert prosessautomasjon. Det betyr at vi kan bruke programvare for å håndtere oppgaver vi mennesker ofte ser på som kjedelige og ensformige.

Roboten – eller det vi kaller din digitale kollega – etterligner slik vi mennesker jobber. Den utfører aktiviteter som gir de samme resultatene som om et menneske skulle gjort jobben, men uten menneskelig innblanding. RPA-teknologi brukes av store og små bedrifter verden over i forbindelse med visse arbeidsoppgaver. Disse oppgavene omfatter det regelstyrte og repetitive arbeidet som utføres etter fastsatte regler og prosedyrer, i tilfeller der det ikke er behov for kreativitet, intuisjon eller skjønn.

Hva kan RPA gjøre for deg?

Det er mange tilfeller der din digitale kollega kan bistå med ulike arbeidsoppgaver:

  • Hvis det mangler integrasjon mellom mange og ulike systemer, der ansatte bruker tid på manuell overføring av informasjon mellom systemene.
  • Hvis det kommer inn mange saker eller oppgaver som er like.
  • I tilfeller der det er stor mulighet for menneskelig feil ved manuell behandling.
  • Hvis arbeidsoppgaver er sesongbetont, og det kreves for eksempel overtidsarbeid i perioder.
  • Hvis arbeidsoppgaver har en definert framgangsmåte som ansatte er enige om.
  • Hvis data og informasjon som brukes for å løse visse oppgaver er maskinlesbart og ikke krever språkforståelse utover enkeltord.
  • Der det er regelstyrte oppgaver preget av rutine.
  • I tilfeller der oppgavene har et standardisert utfall.

Fornøyde ansatte og kunder

Din digitale kollega er på jobb hele døgnet og har ingen fridager. Den kan hjelpe virksomheten din med å øke produktiviteten, redusere kostnader, og gi menneskelige medarbeidere mer tid til de viktige arbeidsoppgavene. Mange opplever også at både kunder og brukere blir mer tilfreds med for eksempel raskere saksbehandling og færre feil.

Dette kan også være interessant

Ren Røros Intelligent Automation

Blue Prism Analytics on Work Queues

I was inspired to share some thoughts around Blue Prism’s Analytics module having recently upgraded an environment to 6.7 and subsequently checked out the new “Line” chart type.