Elektrifisering av flytransport krever testområder, og Green Flyway gir en testarena som oppfyller alle krav og ønsker. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

Prosjektet Green Flyway er luftrommet mellom Røros og Östersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og også for verden.

Norge har som et mål at klimagassutslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030, mot utslippsnivået i 1990. Når vi vet at transport står for de høyeste utslippene, er det på tide at også luftfarten elektrifiseres.

Det haster med omstilling

Avinor har et mål om at alle innenriksfly skal være elektriske innen 2040. Det må en omstilling i flybransjen til, og det innen kort tid. Elektrifisering av flytransport krever testområder, og Green Flyway gir en testarena som oppfyller alle krav og ønsker.

Prosjektet Green Flyway er luftrommet mellom Røros og Östersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og for verden. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Berit M. Eriksson, områdesjef infrastruktur og kommunikasjoner, Region Jämtland Härjedalen.

Berit M. Eriksson, områdesjef infrastruktur og kommunikasjoner, Region Jämtland Härjedalen.

-Vi kommer ikke til å kunne kjøre med fossile fly i framtida. Vi må få til en omstilling i luftfarten, og det innen kort tid.

Dr.Ing. Sigurd Øvrebø, administrerende direktør, Rolls-Royce Electric Norway.

Dr.Ing. Sigurd Øvrebø, administrerende direktør, Rolls-Royce Electric Norway.

-Testarena og alle andre ting som har med denne typen utvikling å gjøre er positivt for næringsutvikling i regionen.

Et samarbeid

Høsten 2019 søkte flere samarbeidspartnere på både norsk og svensk side om et treårig prosjekt, med oppstart ved årsskiftet 2019/2020. I november ble søknaden godkjent, og prosjektet har som mål å kunne gjennomføre testing av elfly, droner og luftfartskontroll, i tillegg til testing av standarder og ladeinfrastruktur.

Prosjektet eies av Røros kommune og Östersunds kommun, og på norsk side er Avinor Røros Lufthavn, Røros Flyservice as og Ren Røros as sentrale partnere.