Nå kan vi igjen glede oss over markedsfest i førjulstida etter to år med pandemi. Ren Røros støtter tiltak som skaper verdier lokalt. Foto: Svein Eggan.

Det er klart for Julemarked på Røros slik vi kjenner det. Lillian Sandnes, ansvarlig for julemarkedet, sier at det ikke hadde vært mulig uten Olav Vehusheia og Even Kokkvoll, toppsjefene i Ren Røros og Rørosbanken. De to virksomhetene har gått inn med det Lillian Sandnes betegner som et betydelig beløp for at Julemarked Røros skal bli så godt som overhodet mulig.

Sandnes sier de startet med mer enn tom lommebok. Noen koronamidler fikk vi for å dekke litt av utgiftene, men det har ikke vært nok til at vi kunne ha startet på igjen uten mer tilskudd. Hun er opptatt av at Julemarked Røros skal være et marked av høy kvalitet.

– Med støtten fra Rørosbanken og Ren Røros har vi fått armslag til å få gjort det vi har ønsket. Vi vil ha et marked der vi leverer kvalitet, det er viktig for å bygge oppunder merkevaren Julemarked Røros. Vi skal lage et julemarked en verdensarv verdig. Da er vi utrolig glad for lokalt samarbeid, vi må stå sammen på en sånn liten plass hvis vi skal få det til.

Kommer alle til gode

Banksjef Kokkvoll og direktør Vehusheia er klare på at de, som store aktører, gladelig er med på å støtte arrangement som kommer alle innbyggerne til gode, slik de mener Julemarked Røros er.

– Julemarkedet kommer alle innbyggerne til gode, og det vil si alle våre kunder. I vår bransje er det mange store nasjonale aktører som ikke støtter det lokale, men det er viktig for oss. Vi har våre kunder her, vi er lokale, og vi skal gi tilbake til lokalsamfunnet, sier Vehusheia.

– Vi vet at mange i gata er rammet av høye strømpriser, det kan vi ikke gjøre så mye med. Denne støtten kan være en form for kompensasjon.

Jubel for julemarked: Lillian Sandnes, ansvarlig for julemarkedet, er synlig begeistret for støtten fra Olav Vehusheia i Ren Røros og Even Kokkvoll i Rørosbanken. Foto: Linda C. Herud/Arbeidets Rett

Jubel for julemarked: Lillian Sandnes, ansvarlig for julemarkedet, er synlig begeistret for støtten fra Olav Vehusheia i Ren Røros og Even Kokkvoll i Rørosbanken. Foto: Linda C. Herud/Arbeidets Rett.

Nissen med reinsdyr. Foto: Svein Eggan

Nissen med reinsdyr. Foto: Svein Eggan.

Skaper verdier

Julemarked Røros er med på å sette Røros som handelssted på kartet og forsterke det. Det gir ringvirkninger i hele regionen, sier Sandnes. Olav Vehusheia slutter seg til det.

– For Ren Røros er det avgjørende å skape verdier for vår region. Det kan vi også gjøre med å støtte om viktige arrangement.

Ren Røros er også sponsor for kulturtiltak som Vinterfestspillene og Elden.

Fra nyttår (2023) er det nye samvirkeforetaket Visit Røros og Østerdalen i gang. Mer enn 80 ulike virksomheter er med i det nye selskapet, blant annet Ren Røros. Reiselivssjef Tove Martens er fornøyd med det nye foretaket, men legger til at det er mye arbeid før alt er på plass.

Andre selskaper som er med er Røros Hotell Gruppen, Bergstadens Hotel, Vauldalen Fjellhotell, Fjällnäs Resort, Nordpå Fjellhotell, Steien Hotel, Stor-Elvdal Hotel og KVIKNE Hotelldrift. Det samme er viktige arrangementer som Elden, Vinterfestspill i Bergstaden, Olsok på Tolga og Røros Pride. Andre opplevelser som er med er blant annet Aukrust AS, Savalen Hestesenter og Søberg Gård. Handelsstand og kunstgallerier er godt representert.

Det nye samvirkeforetaket har også åpnet opp for eiere som ikke har reiseliv som sin kjernevirksomhet. Blant disse finner vi eiere som Avinor, Rørosbanken, Coop Midt-Norge, Rema 1000 Røros, Rørosmat, Røros Entreprenør og altså Ren Røros.