Denne jula er det viktigere enn noen gang å tenne lys i mørket. Foto: Ren Røros Frontal.

Ren Røros vil gjerne bidra til å spre litt ekstra juleglede til folk på Røros. Derfor har vi bidratt med belysning på Raubrua og Midtre Bru. Det lot seg gjennomføre takket være glimrende samarbeid på tvers av konsernet, og med stor velvillighet fra kommunen og gårdeiere.

Denne jula er det viktigere enn noen gang å tenne lys i mørket. Fra ideen om å lyssette bruene oppstod til lyset kunne slås på, har en gjeng med ja-folk løftet i flokk. Å lyssette to bruer er nemlig ikke like enkelt som å henge lyslenker rundt huset hjemme. Det er infrastruktur som må kartlegges, tillatelser innhentes, strøm som skal kobles til – og så er det hensynet til kommunens snørydding.

Ren Røros svarte raskt ja da de ble spurt om de kunne sponse belysningen. Og Røros E-verk Nett sendte straks to mann ut på befaring. Stian Svendsen og Odd Georg Østbyhaug tok en nærmere titt på strømskapet ved Raubrua. De så raskt muligheten for å sette opp et strømuttak der, det var ikke noe problem. Mennesket gikk da på månen i 1969, så dette kan da ikke være så vanskelig å få til, sa Odde. Stian foreslo at når det skal graves i regi av Ren Røros på Flanderborg senere, så kan det graves ned kabler fra strømskapene, sånn at vi kan sette opp kontakter på bruene for framtidig bruk.

Odd Georg Østbyhaug

Mennesket gikk da på månen i 1969, så dette kan da ikke være så vanskelig å få til.
-Odde (Odd Georg Østbyhaug).

Arnt Sollie. Foto: Ren Røros Frontal

Ren Røros synes det er viktig å gi tilbake til lokalsamfunnet. Dette har vært et ordentlig glad-prosjekt, som har latt seg gjennomføre ved at gode krefter i hele konsernet har dratt lasset sammen.
-Arnt Sollie.

I Ren Røros El-service fant Inger Lise Bekkos Dahl fram kartene. På dem kunne hun lese lengden på bruene og bestille lyslenker i rett lengde sammen med nødvendige skjøteledninger.

Også samarbeidet med kommunen har vært ypperlig. Dag Øyen i teknisk etat ga raskt grønt lys for prosjektet. Kristian Horten godkjente at kommunen kunne bruke tid på rigging, og Edgar Østbyhaug tok på seg ansvaret for å sette opp lysene.

Raubrua på Røros. Foto: Ren Røros Frontal.

Raubrua på Røros. Foto: Ren Røros Frontal.

Raubrua på Røros. Foto: Ren Røros Frontal.

Raubrua på Røros. Foto: Ren Røros Frontal.

Ved Midtre Bru finnes det ikke noe strømskap. Takket være gode naboer ble ikke det noe problem. Erling Sven Busch har garasje rett ved brua, og han tenkte seg ikke om to ganger da han ble spurt om å bidra med stikkontakt og strøm.

Nå står de to broene og lyser stille og vakkert i mørket. Det kan også lokke flere til å ta turen over elva og oppleve Flanderborg. Spesielt i et år med korona trenger vi mer lys, varme og omtanke. Å sette lys på bruene er en måte å vise det på. Mange andre har også tent noen ekstra lys akkurat i år. Lyssettingen av bruene er et prøveprosjekt, så får vi se hva vi og alle gode hjelpere gjør neste år.