Fra venstre: Arnt Sollie, administrerende direktør, CEO, Ren Røros AS - Klaus Livik, Chief Strategist, Powel AS - Stein Danielsen, Head Of Innovation, Powel AS - Hanne Wigum, Manager Wind & Solar Technology, Equinor - Gøril Forbord, Konserndirektør teknologi, TrønderEnergi AS. Foto: Toril Hegstad, Powel.

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros.

Rørosingene kan bli «grønne testpiloter», og bidra til lavere strømregning for seg selv og bedre energiløsninger for andre, når det unike storskalaprosjektet «Ren Respons» settes i gang i løpet av mai. Ren Respons skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner. Enova bidrar med omtrent 11 millioner kroner.

Erfaringene fra prosjektet er ventet å få stor innvirkning på klima og miljø, da det kan bidra til å forme et mer fleksibelt energisystem som frigjør fornybar energi til sektorene som må elektrifiseres.

En rekke ulike aktører, også lokale, er invitert til å være teknologipartnere i prosjektet hvor det skal installeres både smarthusløsninger, elbilladere, batterier og ny solcelleteknologi.
Målet er å skape et lokalt energisystem åpent for mange teknologileverandører.

Unik mulighet for grønn vekst

Erfaringene fra prosjektet kommer til å bidra til reduserte klimagassutslipp, blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

– Dette en unik mulighet for videre grønn vekst for Røros som region og Ren Røros som selskap. I tillegg vil det trolig bety mye for lokal industri og ha en direkte positiv innvirkning på vårt eksisterende kraftsystem, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros AS.

«Ren Respons» er et samarbeid mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel.

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og fleksibilitet for forbrukeren, samt bidra til forbedret forsyningssikkerhet. Det skal man oppnå gjennom å utvikle fremtidsrettede, grønne og kortreiste energiløsninger. Powel skal levere en teknologiplattform som sørger for at systemet optimaliserer energibruk og energiproduksjon, mens energiaktørene i prosjektet skal utvikle nye forretningsmodeller. Denne tverrfaglige satsningen er ikke ny for Powel. De ble i mars en del av Volue-gruppen, som har som mål å bli en ledende teknologileverandør for det grønne skiftet i Europa.

– Det er spennende å være med på å skape innovative lokale energisystem med sluttkunden i sentrum. Powel har lang tradisjon for å bidra til optimal utnyttelse av energiressurser og effektive strømnett. Prosjektet har som ambisjon å redusere klimautslippene og vi gleder oss til å delta aktivt med vår kompetanse og IT-løsninger for å gjøre dette mulig, sier administrerende direktør i Volue, Trond Straume.

Fra venstre: Stein Danielsen, Head Of Innovation, Powel AS - Arnt Sollie, administrerende direktør, CEO, Ren Røros AS - Klaus Livik, Chief Strategist, Powel AS - Hanne Wigum, Manager Wind & Solar Technology, Equinor - Gøril Forbord, Konserndirektør teknologi, TrønderEnergi AS. Foto: Toril Hegstad, Powel

Fra venstre: Stein Danielsen, Head Of Innovation, Powel AS – Arnt Sollie, administrerende direktør, CEO, Ren Røros AS – Klaus Livik, Chief Strategist, Powel AS – Hanne Wigum, Manager Wind & Solar Technology, Equinor – Gøril Forbord, Konserndirektør teknologi, TrønderEnergi AS. Foto: Toril Hegstad, Powel.

Smarthus og elbillading

TrønderEnergi ser fram til det tverrfaglige samarbeidet i Ren Respons.

– Det er et sterkt team som har funnet sammen. Målet er i første omgang å gjøre Røros grønnere og høste erfaringer av prosessen. Vi har en klar ambisjon om at prosjektet skal munne ut i konkrete og mer energieffektive løsninger, som kan tas i bruk kommersielt, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Enova har støttet flere andre prosjekter rundt omkring i landet som er med å bygge et energisystem for framtiden.

– Dette trenger vi for å bli et lavutslippssamfunn med fortsatt høy verdiskaping og gode levekår i hele landet. Gjennom dette prosjektet får vi nok et spennende tilskudd. Det er et energifaglig sterkt konsortium som står bak, og gjennom å bruke Røros med sin nettsituasjon og tøffe klimatiske forhold som testarena, vil de teknologiske løsningene virkelig få prøvd seg. Her kan vi få høstet erfaringer som kan komme samfunnet til gode, uttaler markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

– Vi ser dette som en unik mulighet til å teste ut ny teknologi under reelle betingelser. Partnerskapet består av spennende aktører som sammen kan utvikle nye og fremtidsrettede energiløsninger, avslutter Hanne Wigum, leder for vind og solteknologi i Equinor.

Lavere strømregning

Innbyggerne på Røros blir en svært sentral samarbeidspartner når løsningene skal tas i bruk, og det forventes at strømregningene vil reduseres. På grunn av Røros sitt særegne bymiljø stilles det strenge krav til aktsomhet og til «ingen visuell forurensning». I tillegg til klima- og miljøeffekten kan prosjektet også bidra til å redusere samfunnets kostnader til nettutbygging.

Fakta om samarbeidspartnerne i konsortiet

Ren Røros er en energiaktør med flere virksomhetsområder i energikjeden. Prosjektet vil styrke posisjonen og gi grunnlag for å tilby et bærekraftig, robust og effektivt energisystem lokalt og mulighet for å tilby produkter og tjenester i et større marked.

Equinor satser stort på nye, fornybare energiteknologier. Innovasjon på dette området betinger gode demonstrasjonsområder og nært samspill med komplementære energiaktører og kunder. Dette gjør prosjektet og Røros som testområde svært verdifullt for denne utviklingen.

TrønderEnergi har en strategi som adresserer nye energitjenester og nye forretningsmodeller for videre vekst og delaktighet i det grønne skiftet. I prosjektet vil de med hjelp av teknologien i prosjektet utvikle konsept og nye tjenester for videre grønn vekst.

Powel utvikler og leverer digitale løsninger til energiaktører i et internasjonalt marked, i stor grad basert på utvikling og utprøving i samarbeid med norske energiaktører. De satser på innovasjon og demonstrasjon av digitale løsninger for lokale energisystem i en neste generasjon. Powel er en del av Volue-gruppen, som består av selskapene Wattsight, Powel, Markedskraft og Scanmatics.

Arnt Sollie

Kontaktperson for mer informasjon

Ren Røros as
ved administrerende direktør Arnt Sollie
Tlf.: 48 16 45 98
E-post: neag.fbyyvr@eraebebf.ab