Gründere møter bransjen: Anita Rennemo og Lars Jacob Galåen fra Galåvolden gård og Galåen samdrift; Ola Borten Moe, Senterpartiet; Rune Ingels og Grete Sønsteby, gründere av N2 Applied; Arnt Sollie, administrerende direktør Ren Røros; Kirsten Værdal (foran) direktør areal og næring i Trøndelag fylkeskommune; Marit Haugen (bak), styreleder Tine; Harald Lein, leder Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag; Petter Harald Kimmo, styremedlem i Trøndelag bondelag; Trond Wilhelm Lund, administrerende direktør Rørosmeieriet. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Utrolig spennende. Det var det mest brukte uttrykket da sentrale aktører i landbruket besøkte Galåvolden gård for å bli orientert om hvordan klimautslippene i landbruket skal kuttes med 30 prosent – uten at det reduserer produksjonen.

På Galåvolden står landets eneste fullskala pilot for ReNeo. ReNeo lover at deres løsning skal redusere klimautslippet fra produksjonen av melk og kjøtt – uten å redusere produksjonen. En kraftig reduksjon er nødvendig for at landbruket skal nå klimamålene som er satt for 2030. Bøndene i Galåen er de første som prøver teknologien i full skala.

Treffer en nerve

Marit Haugen, styreleder i Tine, bruker ord som veldig spennende og svært interessant om det hun fikk se på Røros.

– I tillegg til å redusere utslippene betydelig, som er viktig i seg selv, så demonstrerer dette prosjektet også en sammenhengende verdikjede som står på egne ben. Det er ekstra spennende at det er koblet med lokale og fornybare energiressurser som Ren Røros tilbyr.

Haugen viser til at landbruket har inngått en klimaavtale som skal gjennomføres innen 2030.

– Jeg tror dette prosjektet, på mange plan, treffer en nerve i tiden. Landbruket, mer enn noen, er avhengig av klimaet. Derfor må vi arbeide for at det politisk prioriteres midler til slike tiltak.

Helt fantastisk

Gründerne av N2Applied, Grete Sønsteby og Rune Ingels, har arbeidet med prosjektet i elleve år. Det som nå gjennomføres på Galåvolden gård er det første fullskala anlegget i Norge.

– Dette er bare helt fantastisk det vi opplever på Røros. Sammen med Ren Røros har vi i N2 Applied en drivkraft som gjør at vi lykkes. Dette dreier seg om mennesker, pågangsmot, driv og glød – det har vi funnet her på gården og på Røros, sier Sønsteby.

Rune Ingels følger opp:

– Etter å sett dette i funksjon på denne samdriften er jeg overbevist om at flere vil se at dette er svært positivt for norsk landbruk og for klimaet. Jeg har stor tro på at vi klarer å gjøre dette i stor skala over hele landet, og etter hvert også i utlandet; Det er målet vårt.

Rune Ingels og Grete Sønsteby

Rune Ingels og Grete Sønsteby, gründere av N2 Applied. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Enkelt og lønnsomt

Petter Harald Kimo er styremedlem i Bondelaget i Trøndelag med ansvar for bærekraft. Han sier at det som skjer på Galåvolden Gård er utrolig spennende. Han sier at landbruket trenger slike tiltak for å gjennomføre sin egen klimaplan.

– Det er viktig at tiltaket blir lett å bruke og lønnsomt for bonden. Får ReNeo det til så er vi bønder med. Gode klimatiltak, som dette, er godt for bonden og godt for miljøet.

Kirsten Indjerd Værdal, direktør for plan og næring i fylkeskommunen, kaller ReNeo for kjempeinteressant.

– Jeg vil følge det som skjer her framover med stor interesse. Jeg vet ikke om dette blir løsningen for å nå landbrukets klimamål, men vi vet at vi må redusere klimautslippene i vår matproduksjon. Derfor er det viktig at det satses på slike tiltak.

Marit Haugen, styreleder Tine. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Marit Haugen, styreleder Tine. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Petter Harald Kimmo, styremedlem i Trøndelag bondelag. Foto: Ren Røros / Torgeir Anda.

Industrieventyr

Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros, sier han er overbevist om at pilotprosjektet vil dokumentere at dette er et glimrende klimatiltak for landbruket. Han er svært glad for at sentrale folk i landbruksnæringen, og sentrale politikere, kommer til Røros for å få vite mer om prosjektet.

– Lykkes vi, og ruller ut løsningen til rundt tusen gårdsbruk, kan det bidra til at landbruket når sine klimamål for 2030. Dette er å hjelpe bøndene med bærekraft i praksis. Det vi er med på i Galåen kan vise seg å bli et nytt norsk industrieventyr med Røros-miljøet som drivkraft.

Dette er ReNeo

Målet med ReNeo er å redusere klimautslippet fra produksjonen av melk og kjøtt – uten å redusere produksjonen. Forsøkene viser at utslippene kan reduseres med 30 prosent. En slik reduksjon er nødvendig for at landbruket skal nå klimamålene som er satt for 2030.

ReNeo er et samarbeid mellom N2 Applied og Ren Røros. Bøndene i Galåen er de første som prøver teknologien i full skala.

Landbruket har forpliktet seg til å redusere utslippene av CO2-ekvivalenter med fem millioner tonn innen 2030. Nå kan det gjøres uten å redusere produksjonen. N2 Applied har utviklet en enhet som tilfører nitrogen fra lufta til vanlig kumøkk, samtid som all metan og ammoniakk fjernes. I tillegg til å fjerne CO2, fjernes også lukta.

I dag forsvinner store mengder av nitrogenet og næringsstoffene fra husdyrmøkk ut i lufta. Det nitrogenet er skadelig for miljøet og må erstattes for å få god avling. Når husdyrmøkka blir tilsatt nitrogenoksid fra lufta så bindes næringsstoffene i møkka og går ikke tapt for bonden. Langt på veg kan dette gjøre bonden selvforsynt med gjødsel. Feltforsøk viser at utbyttet fra gjødsla øker med 40 prosent i gjennomsnitt. ReNeo er et godt eksempel på lokal sirkulærøkonomi.

Enheten som sørger for å forbedre møkka krever mye energi. Ren Røros sørger for en integrert lokal fornybar energiproduksjon. Ren Røros tilbyr også styringssystemer som gjør at bruken av energien blir mest mulig effektiv. Den lokale og fornybare energien er avgjørende for å få ned CO2-utslippene.

ReNeo koster i dag mer en kunstgjødsel, men hvis klimautslippene skal ned må bruken av kunstgjødsel kuttes. Denne løsningen er likevel rimeligere enn andre tiltak for å redusere klimautslippene. I gjennomsnitt koster det mindre enn den støtten per CO2-ekvivalent som går til el-biler.