Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Foto: Tatenda Mapigoti.

Hvem berøres av elsertifikater?

Alle som forbruker strøm, betaler elsertifikater. Dette fordeles på de som bygger ut ny fornybar strømproduksjon.
Kraftleverandørene er pålagt å kreve inn dette fra kundene via strømregningen.

Etterspørselen etter sertifikatene dannes ved at kraftleverandører og visse strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger med kjøp av elsertifikater. Fornybarprodusentene får på den måten inntekten fra salg av elsertifikater i tillegg til kraftprisen, noe som øker lønnsomheten av produksjonen.

Hvor mye koster dette?

I 2016 er sluttkundenes sertifikatkostnad forventet å bli ca 2,40 øre/kWh inklusiv mva. Dette vil utgjøre ca 600 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 25 000 kWh.
Denne kostnaden vil øke noe frem mot 2020 fordi kraftleverandørene er pålagt å kjøpe større andel sertifikater i årene fremover.

Hvor lenge skal vi betale for sertifikater?

Sertifikatordningen ble innført 1. januar 2012 og vil vare til 31. desember 2035. NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge. Eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon, i fellesskap mellom Norge og Sverige.

Du kan lese mer om sertifikatordningen hos Norges vassdrags- og energidirektorat.