Med mulighetene i sekken, bærer det ut på en reise for Arnt Sollie og Ren Røros. Med en sivilingeniørtittel har han vært innom både romfart, jordobservasjon og ulike systemer for kraftbransjen. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

-Det er sagt at vi har omtrent 20 år på å snu klimautfordringen som ligger foran oss nå. Desto lengre vi venter med å ta tak i det, desto vanskeligere blir det å snu utviklingen. Det er veldig viktig at vi adresserer det som et globalt problem og ikke som et lokalt problem.

Arnt Sollie er engasjert og framtidsrettet. Med en sivilingeniørtittel har han vært innom både romfart, jordobservasjon og ulike systemer for kraftbransjen. Nå brenner han for at kraftbransjen skal ta sin del av ansvaret for å elektrifisere Norge og forsyne resten av Europa med fornybar energi.

Med bærekraft på agendaen

I august 2018 tok han over som administrerende direktør for Røros Elektrisitetsverk med en ambisjon om å omstille selskapet for å møte de utfordringer som energibransjen står overfor i det grønne skiftet. Et drøyt år senere er konsernet Ren Røros et faktum, med seks datterselskaper og fagområder; nett, strøm, digitale tjenester, installasjon, kommunikasjon og robotisering. Veien videre er staket ut, og med på lasset er bærekraft, fornybar energi og ny klimateknologi.

– Elektrifisering og økt produksjon av fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Kraftbransjen kan utgjøre en stor forskjell her, og vår kunnskap gjør at vi er forpliktet til å bidra, sier Sollie.

Mer fornybar energi

Bakteppet for engasjementet rundt bærekraft og fornybar energi kommer fra de harde fakta. 49 prosent av verdens CO2-utslipp er produksjonen av strøm og varme. I 2016 kom under sju prosent av energien vår fra lavkarbonkilder, resten fra fossile kilder.

– I Norge er nesten all produksjon av elektrisitet fornybar. Men, over 50 prosent av energibruken vår kommer fra fossile kilder. Dette må vi omstille til fornybar energi for å unngå en eskalering av klimautfordringen.

Jobber på flere fronter

Med mulighetene i sekken, bærer det ut på en reise for Arnt Sollie og Ren Røros. De tre vannkraftverkene skal fortsette å produsere ren kraft, og alle datterselskapene skal levere sine tjenester. Men samtidig jobbes det med innovative løsninger for en grønnere verden.

– Vi jobber blant annet med en løsning for mer effektiv bruk av energi, og dermed utnytter vi strømnettet bedre. Elbil-ladere med høy effekt gjør at denne problemstillingen blir stadig mer aktuell. Denne løsningen skal vi teste på Røros, og den skal kunne skaleres både nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi med oss sterke samarbeidspartnere, sier Sollie.

Luftfart og daglig bærekraftansvar

Men ikke bare det. En egen avdeling for innovasjon og bærekraft er opprettet, to ladestasjoner er bygget i regionen for å kunne tilrettelegge for å elektrifisere bilparken, og selskapet tar større bærekraftansvar i det daglige. Ren Røros er også involvert i prosjektet Green Flyway, som er med på å elektrifisere luftfarten.

– Her vil vi tilrettelegge for en ladeinfrastruktur som er effektiv for luftfarten, og sørge for at det er fornybar energi som brukes når man skal lade fly, sier Arnt Sollie.

Ren Røros har i alle ledd en filosofi der det tenkes langsiktig på bærekraft og klimateknologi. Samtidig som direktøren understreker at vi ikke har all verdens tid for å snu klimautfordringene.

– Tida går. Det er 20 år som står igjen. Og det er den tida vi har på å omstille oss.