Ren Røros er navnet på tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Vi skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. Foto: Tom Gustavsen.

Røros Elektrisitetsverk ville være med i den revolusjonen verden er inne i med det grønne skiftet. E-verket ble til Ren Røros med en total omstilling, massiv satsing på ny teknologi og med optimistisk energi. Det er ikke nok å snakke om det grønne skiftet – du må gjennomføre det også.

Hvis du vil være med på en spennende framtid kan du ikke sitte stille i båten.

Du må ta et aktivt valg for omstilling, og du må gjøre det nå. Det er nødvendig for å levere det som kreves i det energimarkedet vi ser kommer, sier administrerende direktør Arnt Sollie i Ren Røros.

Ren og fornybar

Ren Røros skal bidra til utvikling av klimateknologi, fornybar energi og smarte løsninger i en mer digital og bærekraftig framtid for oss alle. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Vi har kunnskap til å gjøre noe med det. Ren Røros skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi. I dag skjer klimaendringene raskere enn noensinne. For å nå målene må vi redusere bruken av fossil energi og en større andel av energien må komme fra fornybare kilder. Vi må også bruke energien vi har mer effektivt.

Ren soliditet

Derfor skal Ren Røros oppgradere vannkraftverkene, investere i solenergi og gjøre husene mer energieffektive. Vi skal satse på innovative løsninger innen ny klimateknologi. En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet. Norge er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming.

Det krever et solid norsk kraftsystem for å håndtere elektrifiseringen for framtida. Det dreier seg om en mer effektiv distribusjon og mer digitalisering. Det er naturlig at vi som stor energinasjon tar aktive grep for å fortsatt bli eksportør av grønn teknologi og grønn energi. Ren Røros er en perfekt pilot for dette. Det må skje i samarbeid med andre aktører – uten tradisjonelle barrierer mellom ulike bransjer.

Aldri før har klimaendringene i verden skjedd så raskt som nå. Det angår oss alle, og vi kan fortsatt klare å snu utviklinga. Du som forbruker kan ta valg. Vi som selskap skal ta ansvar. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.

Ren Respons

Ren Røros er avhengig av samarbeid når vi satser på smarthus-løsninger, balansering av nettet, batterier i nettet og ny solcelle-teknologi. Alt sammen på en gang i et lite selskap. Vi trenger ikke bare en ren og grønn revolusjon, vi trenger også å revolusjonere måten vi arbeider sammen på for å nå målene. Det er derfor Ren Røros har fått med solide partnere i prosjektet Ren ResponsSammen skal vi lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros.

Rørosingene skal bli «grønne testpiloter» og bidra til lavere strømregning for seg selv og bedre energiløsninger for andre, når det unike storskalaprosjektet «Ren Respons» settes i gang for fullt. Prosjektet skal gå over tre år med et budsjett på 30 millioner kroner. Av dette bidrar Enova med 11 millioner kroner. Målet er at dette skal ha betydelig innvirkning på klima og miljø, da det bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren. Arbeidet er allerede i gang med å få infrastrukturen på plass slik at det tidlig er mulig å høste erfaringer.

Ren praksis

Med stadig mer elektrifisering er det ikke kapasitet nok i nettet. Alle kan ikke lade elbilen og bruke induksjonstoppen sin samtidig. Hvis du som kunde ønsker en elbil-lader hjemme eller på hytta, er det i dag ikke sikkert at du kan få det, fordi det ikke er nok kapasitet i nettet. Selv om det er greit for din hovedsikring, er det fem andre i nabolaget som vil ha det samme, og nettstasjonen blir for liten. Summen av makslasten blir for stor. Dette prosjektet skal tilby lastbalansering i huset ditt slik at du kan få en elbil-lader likevel.

I stedet for å oppgradere nettstasjonen og grave nye kabler, vil vi kjøre lastbalansering på nettstasjonsnivå. I dag er det kraftprodusentene som må tilpasse seg forbruket, vi vil snu på dette og se om forbrukeren kan være en del av balanseringen. Det skal skje helt automatisk uten at forbrukeren trenger å tenke på det. Et slikt system kan bidra til at vi slipper å oppgradere nettet.

For at huset ditt skal være en del av løsningen, må huset ha smarthus-løsninger. Forbruket må prioriteres. Uansett hva som skjer, skal lyset kunne skrus på, men varmekabler og varmtvannstank kan ofres en periode.

Ren sikkerhet

Det elektrifiserte samfunnet krever mye strøm på kort tid, og hvis vi skal dimensjonere strømnettet vårt for dette, må vi bygge mye nytt og kraftigere nett. Det krever inngrep i naturen og er kostbart – der forbrukerne må ta en del av regningen. Det lønner seg derfor å balansere produksjon og forbruk av strøm, heller enn å bygge ut ledningsnettet.

Nettet må også være sikkert for å unngå at kundene blir rammet ved hendelser. Ren Røros arbeider med bruk av store batterier i selve nettet. Flere nettselskaper har testet ut batterier, men inntjeningen har vært dårlig. Vi mener det er kraftprodusenten som skal ha batteriene. Tanken er at vi full-lader batteriet når det er fare for utfall, og så tilbyr batteriet kapasitet til nettselskapet ved behov. Hvis en forsyningslinje faller ut, kan batteriet hjelpe til å opprettholde forsyningen i en viss periode. Det er særlig viktig for industrien.

Hvorfor satser vi på fornybar energi? Nesten halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av strøm og varme. Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Klikk på bildet over for å starte filmen. Film: Ren Røros Frontal.