Til alle våre kunder: Etter retningslinjene fra regjeringen, grunnet Covid-19, er dørene på kontorene til Ren Røros stengt for besøkende inntil nye retningslinjer kommer. Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 72 41 48 00

Det finnes for tiden ikke innhold.

Avtalevilkår ved kjøp av strøm fra Ren Røros Strøm AS

Sist endret: 03.11. 2022
For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår gjelder Energi Norges standard kraftleveringsavtale gjeldende fra 01.01. 2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. Ved motstrid mellom disse betingelsene gjelder særvilkårene. Særvilkårene kan endres med 30 dagers elektronisk varsel.

Bestilling/leveransestart

Ved bestilling gis Ren Røros Strøm AS fullmakt fra kunden til å:

 • Innhente og lagre nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte/opprette ny strømleveranse.
 • Foreta leverandørbytte, og dermed avslutte avtalen med tidligere kraftleverandør.
 • Melde ut-/innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Ren Røros Strøm AS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden selv part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
 • Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse og Ren Røros Strøm AS gis ved denne avtalen fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for leveranse til den nye adressen.
 • Innhente måleverdier fra Elhub.
 • Foreta kredittvurdering. Ren Røros Strøm AS har rett til å avslå/avslutte leveranse dersom kredittvurdering tilsier det.

Bytte av kraftleverandør skjer normalt 5-8 dager etter at Ren Røros Strøm AS har mottatt bestilling fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for evt bruddgebyr fra tidligere strømleverandør. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Ren Røros Strøm AS ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder. Kunden har selv ansvar for å levere målerstander regelmessig så lenge anlegget er profilmålt.

Ved flytting/opphør må kontraktskunde kontakte Ren Røros Strøm AS senest 3 virkedager før for at avtalen skal opphøre til rett dato.

Produktvilkår

Avtalene Fastpris og Vinterfastpris kan ikke sies opp i avtaleperioden. Hvis kunden ønsker å kjøpe seg ut av avtalen vil det påløpe et bruddgebyr tilsvarende differansen mellom din fastpris og gjeldende salgspris for forventet strømforbruk resten av avtaleperioden.

Avtalene Ren Strøm og Innkjøpspris er basert på Nord Pools (strømbørsens) områdepriser time for time i kundens leveringsområde og faktureres etter faktisk forbruk. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for strømforbruket vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde.

Er en kunde hos oss fra før og bare ønsker å endre avtale, vil endring skje fra bestillingsdato, forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.

Ved utløp av avtaleperioden for Fastpris overføres kunden automatisk til Variabel pris dersom ikke annet er avtalt.

Priser

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift og elsertifikat. Prisjustering skjer ved eventuelle endringer i offentlige og myndighetspålagte avgifter, og i henhold til de kostnader som påløper ved oppdekning av elsertifikater. Prisjustering kan foretas umiddelbart etter kunngjøring på våre nettsider.

Det tas forbehold om pålegg utenfor Ren Røros Strøm as sin kontroll. Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Fakturering

Fakturering skjer som hovedregel månedlig etterskuddsvis. Dersom målepunktet ikke er timemålt faktureres Nordpool spotpris med gjennomsnittlig månedspris.

For å finne ut om anlegget er timemålt, kan du logge deg inn på minside på våre nettsider, eller på elhub.no og velg min side.

Om måleravlesning mangler, vil forventet forbruk bli lagt til grunn ved fakturering.

Dersom Ren Røros Strøm AS har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering vil Ren Røros Strøm AS fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Ren Røros Strøm AS fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

Ren Røros Strøm AS fakturerer digitalt dersom ikke annet er avtalt, og tar et gebyr på kr 49,- pr papirfaktura.

Skulle kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Ren Røros Strøm AS utbetales bare beløp over kr 50,-.

Plusskunde

 • En plusskunde er en privat forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddstrøm som kan mates inn i nettet. Ren Røros Strøm AS kjøper tilbake din overskudsstrøm til spotpris, time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Avtalen forutsetter at kunden har en strømavtale med Ren Røros Strøm AS for sitt ordinære strømforbruk.
 • Avregning av oversuddstrøm skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
 • Pris og betingelser kan endres med 14 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Betalingsvilkår

Ren Røros Strøm AS har 14 dagers betalingsfrist.

Dersom Ren Røros Strøm AS har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering av nettleie vil nettleien faktureres felles med strøm, og skal i sin helhet betales til Ren Røros Strøm AS. Evt inkassovarsel og inkasso for både strøm og nettleie iverksettes av Ren Røros Strøm AS.

Behandling av personopplysninger

Ved samtykke får kunden informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Ren Røros konsernet pr e-post, sms og sosiale medier. Samtykket er gyldig inntil avmelding, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold.

Samtykket kan når som helst tilbaketrekkes. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Ren Røros Strøm AS. Ved inngåelse av avtale godkjennes det at Ren Røros Strøm AS eller våre samarbeidspartnere kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel ved prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger kan du lese om her.

Angrerett

Kunden har angrerett i 14 dager i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til Ren Røros Strøm AS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm til ordinær pris frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Kundeservice

Vi er her for deg alle hverdager fra kl 08:00 – 15:30, og hjelper deg med alle spørsmål du har om strøm. Ring oss på telefon 72 41 48 00, eller send en e-post til xhaqrfreivpr@eraebebf.ab, så gjør vi alt vi kan for å løse det sammen med deg.

Som kunde hos oss i Ren Røros Strøm har du også hele tiden tilgang til våre viktigste kundetjenester ved å logge inn på https://minsidekraft.renroros.no/