Godt inneklima med varme om vinteren og avkjøling om sommeren. Foto: Toshiba.

Med en varmepumpe kan du hente varme fra naturen på en smart måte. Varmepumpen er effektiv og et miljøvennlig alternativ til annen oppvarming.

En varmepumpe henter energi fra naturen og er derfor en fornybar energikilde. I tillegg til å spare både miljøet og lommeboka, gir den deg et godt inneklima med varme om vinteren og avkjøling om sommeren.

Vi hjelper deg

Ren Røros El-service forhandler Toshiba og Nibe varmepumper. Det finnes ulike varmepumper til ulike behov. Hos oss får du gratis rådgivning og befaring for å finne løsningen som passer deg best.

En langsiktig investering

Det er en god investering å installere en varmepumpe. Energien den produserer er din egen, og strømregningene vil bli mindre hver måned. Du er også mindre utsatt for svingninger i strømprisene. Varmepumpen er også så effektiv at den vil redusere ditt totale strømforbruk.

En varmepumpe er enkel i bruk og trenger lite tilsyn. Du kan selv fjernstyre den fra for eksempel telefonen din.

Miljøgevinst

Varmepumper erstatter langt på vei oppvarmingen med fossil energi, og reduserer dermed klimagassutslipp. Når den i tillegg erstatter elektrisk oppvarming, frigjøres elektrisitet som for eksempel kan brukes til å lade elbil. En mer effektiv bruk av elektrisitet bidrar også til reduksjon av klimagassutslipp.

Du kan søke ENOVA om støtte til installering av varmepumpe.

La oss ta en prat

Trenger du råd eller support?
Våre dyktige kundebehandlere er her for deg.

Ren Røros El-service as

Tlf.: 477 90 700
E-post: cbfg.ry-freivpr@eraebebf.ab