En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet, og vi er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Ren Respons er et samarbeidsprosjekt mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. Sammen skal aktørene lage en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros.

Men hva betyr det egentlig? Og hvorfor setter vi i gang dette prosjektet?

Behovet for elektrifisering

I framtida må vi bruke mindre energi fra fossile kilder som kull, olje og gass for at vi skal klare å bekjempe klimautfordringene verden står overfor.

En større andel av vårt totale energiforbruk må komme fra elektrisitet, og vi er allerede i ferd med å elektrifisere samfunnet gjennom blant annet elektriske ferger, elbiler og elektrisk oppvarming. Da er det viktig at vi produserer, leverer og bruker strømmen mest mulig effektivt.

Mer strøm utfordrer nettet

Strømmen vi bruker fraktes fra der den produseres gjennom ledningsnettet til de områdene der strømmen forbrukes. I dag er strømnettet dimensjonert til forbrukstoppene – de periodene vi alle bruker maksimalt med strøm samtidig. Resten av tiden utnytter vi bare en del av kapasiteten nettet har.

Når det elektriske samfunnet i framtida skal lade både ferger og biler, i tillegg til annet som elektrifiseres, vi det kreve mye strøm på kort tid. Hvis vi skal dimensjonere strømnettet vårt for dette, må vi bygge mye nytt og kraftigere nett. Det krever inngrep i naturen og er kostbart.

Nettleien på strømregningen din går blant annet til drift av nettet, vedlikehold og investeringer. Hvis nettet skal utvides eller oppgraderes, vil denne regningen komme til oss som forbrukere i form av økt nettleie.

Det lønner seg derfor å balansere produksjon og forbruk av strøm, heller enn å bygge ut ledningsnettet.

Det lønner seg å balansere produksjon og forbruk av strøm, heller enn å bygge ut ledningsnettet. Animasjon: Ren Røros Frontal.

Smart bruk av strømmen

I gamle dager hadde mange en strømmåler på kjøkkenet som viste hvor mye strøm vi brukte og hvor mye vi hadde betalt for. Brukte du mer enn du hadde betalt for, ble overforbruket veldig dyrt. Derfor balanserte vi strømforbruket vårt ved å skru av det vi ikke hadde bruk for.

Det gjør vi ikke i dag, og vi vil heller ikke tilbake dit. Men, i prinsippet kan vi gjøre det samme med digitale verktøy.

Det er her prosjektet Ren Respons kommer inn.

Ved å installere smarthusteknologi, smarte elbilladere eller solceller, skal energibruken balanseres og strømmen bare brukes der det er nødvendig. Digitale styringssystemer kan automatisk skru ned varmekablene akkurat når vi koker kaffe eller lager middag, og lading av elbil kan skje om natten mens det brukes lite strøm ellers i huset.

Alle løsningene Ren Respons skal teste vil redusere forbrukstopper, utnytte kapasiteten i det eksisterende strømnettet bedre og sikre forsyningssikkerheten gjennom nettet. Da slipper vi å bygge nytt ledningsnett. Det er smart for lommeboka di og smart for miljøet.