Tidspunkt for generalforsamling i Ren Røros er 20 juni, fra klokken 18.00. Foto: Tom Gustavsen.

Det har vært en feil hos Skatteetaten som har ført til manglende aksjeverdi på årets skattemelding.

Dette gjelder 165 000 aksjonærer, og også aksjonærer i Ren Røros. Vi har vært i kontakt med Skatteetaten, og har fått bekreftet at skattemeldingene vil bli oppdatert med aksjeverdier. Tidspunkt for dette er enda uklart. For de som ønsker å levere skattemelding innen dette er på plass, er det mulig å legge inn korrekt verdi manuelt. Korrekt aksjeverdi nå 22 917,06 kroner for hver aksje.

Generalforsamling

Tidspunkt for generalforsamling i Ren Røros er 20 juni, fra klokken 18.00. Som vanlig er det på Storstuggu (Røros Kultur- og konferansesenter i An-Magritts vei).

Underlag til møtet vil bli sendt ut senest 8. mai 2024.

Saker som ønskes behandlet i generalforsamling kan meldes innen 1. april til cbfg@eraebebf.ab.

Spørsmål kan rettes til økonomidirektør Thu Sandbakken. Telefon 958 23 574 / guh.fnaqonxxra@eraebebf.ab. Det er også mulig å ta kontakt via sentralbordet på 72 41 48 00.