Administrerende direktør Arnt Sollie er svært fornøyd med omsetning og resultat for 2021, men advarer mot å bygge framtids bare på høye strømpriser, selv om de høye prisene har fortsatt inn i 2022. Illustrasjon: Ren Røros Frontal.

Ren Røros fikk et godt år i 2021, med rekord i omsetning og resultat. Det skyldes først og fremst historisk høye priser på strøm gjennom hele året, samtidig som vi gjorde grep som sikret oss god forvalting av vår produksjon.

I fjor var tilsvarende oppsummering: «2020 var et krevende år for konsernet Ren Røros, slik som det var for hele kraftbransjen. Det skyldes først og fremst historisk lave priser på strøm.» Det viser på en tydelig måte hvordan det svinger i denne bransjen. Ren Røros Strøm satte ikke produksjonsrekord i 2021, men strømforbruket i vår region har aldri vært høyere. Konsernet Ren Røros hadde i 2021 en omsetning på 267 millioner kroner. Driftsresultatet ble 41 millioner kroner og ordinært resultat før skatt 34 millioner. Etter grunnrenteskatt på vannkraften, og ordinær skatt, ble resultatet 12,6 millioner kroner.

Bygger infrastruktur

I tråd med strategi til Ren Røros har selskapet fortsatt utbygging av infrastruktur; I løpet av 2021 ble det levert fiber til flere nye kunder, blant annet i Røros sentrum og Dalsbygda i Os. Byggingen av den nye linjen mellom Tolga og Røros har vist seg å gi resultat med tryggere tilførsel av strøm, samtidig som det er få feil i nettet til Røros E-Verk Nett. Ren Røros har satset på nye produkter og nye markeder.

Ren Røros 2021: Omsetning og årsresultat

Omsetning og årsresultat. Klikk på bildet.

Ren Røros 2021: Strømproduksjon

Strømproduksjon. Strømprisen. Klikk på bildet.

Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for å sikre konsernets mål om økt omsetning, bedrede resultat og styrket egenkapital. Satsingen på Ren Røros Intelligent Automation (RRIA) har vist seg å være rett. Selskapet har kraftig vekst i omsetningen og leverer allerede positive resultat. Arbeidet med det som nå er selskapet ReNeo har vært viktig, og i tråd med målene om bærekraft. Den første piloten i Norge ble drevet på Galåvolden Gård/Galåen Samdrift i 2021 – med svært gode resultat.

For flere av datterselskapene er resultatene ikke tilfredsstillende. Det er i 2021 lagt ned et omfattende arbeid, delvis med innleie av konsulenter, i selskapene for å finne den rette strategi både for å gå inn i nye markeder og skape bedre lønnsomhet generelt. Som andre har Ren Røros blitt preget av Covid også i 2021. Tross dette har våre ansatte løst utfordringene med stort engasjement.

Ikke kjøttskam: Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre har stor tro på ReNeo kan bli et eksportprodukt. Arnt Sollie og Børge Stafne i Ren Røros konstaterer at hun er nysgjerrig. Foto: Ren Røros Frontal

Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre har stor tro på ReNeo kan bli et eksportprodukt. Arnt Sollie og Børge Stafne i Ren Røros konstaterer at hun er nysgjerrig. Foto: Ren Røros.

Fra utdelingen av KLPs fremtidspris. Foto: Ren Røros

Innovasjonsarbeidet førte til at Ren Røros fikk tredjeplass i KLPs fremtidspris i 2021. Foto: Ren Røros

Verdiskaping

Administrerende direktør Arnt Sollie er svært fornøyd med omsetning og resultat for 2021, men advarer mot å bygge framtids bare på høye strømpriser, selv om de høye prisene har fortsatt inn i 2022:

«Vi kan ikke basere oss på at høye strømpriser alene skal bidra til gode resultater. Derfor er det viktig at vi ser fremover for å finne og utvikle de ideer, prosjekter og selskaper som kan gi oss økt verdiskaping, og samtidig bidrar til bærekraft i praksis. Ren Røros skal skape nye arbeidsplasser og sikre fortsatt vekst. Vi skal være en viktig lokal bidragsyter, en moderne samfunnsbygger slik grunnleggerne av selskapet også var. Vi vet, som dem, at når samfunnet endres, ja så må vi også endre oss.»