Etterspørselen etter fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. og bredbånd samt et raskt og stabilt nett er stort, og Ren Røros Digital tar ansvar for å forsyne så mange som mulig med et nett for framtida. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund.

I 1996 skrev Leif Osvold i Oslo et innlegg i Dagens Næringsliv der han spådde internetts død. Han mente at internett aldri ville bli modent, aldri ville ta av og aldri ville ble et folkemedium.
– Internett er i seg selv et fint medium. Men det å sitte alene i et rom og kommunisere med en datamaskin kan aldri bli en folkesyssel, skrev han.

Vi kan vel alle skrive under på at han tok grundig feil.

En annen situasjon i dag

For kun 30 år siden hadde ikke «folk flest» et forhold til internett, det var kun et fåtall som hadde datamaskiner hjemme, og var det noen som hadde en mobiltelefon, var det ikke akkurat å bare putte den i lomma. Telefonnumre slo vi opp i en papirkatalog for å finne, og datidens Google het Store Norske Leksikon. Det var få som tilbrakte arbeidsdagene foran en skjerm, og samfunnet var i hvert fall ikke papirløst.

I dag er situasjonen en helt annen. Det er vel knapt noen i vår del av verden som lever uten internett. Og skulle nettet falle ut eller få dårligere kvalitet, er vi ille ute.

Stabilt og raskt bredbånd er viktigere for oss enn noen gang. Vi leser bøker, shopper, holder kontakten med omverdenen, underholdes med spill og serier og holder oss oppdatert på det som skjer i verden. Også de aller fleste av dagens bedrifter er helt avhengige av et bredbånd de kan stole på.

Etterspørselen etter fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. og et raskt og stabilt nett er stort, og Ren Røros Digital tar ansvar for å forsyne så mange som mulig med et nett for framtida.

Vi bygger for framtida

Siden 2001 har Ren Røros vært på ballen og sørget for nett til innbyggere, hyttefolk og virksomheter i Røros kommune. I dag har vi bredbåndsnett i Røros, Ålen, Tydal, Måløy, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Her har vi bygget fibernett

Røros sentrum har vi fortløpende bygget ut med fiber til bedrifter og private siden 2003.
Røros har vært heldig og hatt et godt utviklet og bra vedlikeholdt bredbåndsnett via kabel-tv-nettet, som siden 2007 har gitt høy hastighet på bredbånd til de fleste i Røros sentrum. Derfor har det ikke vært nødvendig å bygge over dette med fiber før nå.

Fra Røros til Os.
Vi bygget første boligfelt med fiber i Os for over ti år siden, og vi har bygget fiber i Jakobsåsen hyttefelt.

Røros til Fjällnäs via Glåmos, Aursunden og til Brekken bygde vi i 2008-2009.
Vollberget på Glåmos fikk fiber i 2009-2010.

Boligfeltet i Brekken sentrum bygget ut 2009-2010.

Røros til Galåen via Havsjøveien industriområde.
Bygget til nytt etablert hyttefelt i Stenbråttet i 2019.

Glåmos til Ålen.
Reitan til Ålen sentrum og videre ut til Rønningslia bygget ut i 2017-2018.

I Tydal sentrum har vi fiber til en rekke bedrifter samt Tydal kommune.

I store områder utenfor sentrum i kommunene Røros, Os og Tydal dekker vi godt med våre trådløs-fast-løsningerTrådløs Fast er for deg som ikke har mulighet til å få bredbånd gjennom HFC-kabel eller fiber-kabel. Bredbåndet leveres gjennom en antenne utendørs, som plasseres slik at det er fri sikt til en av våre basestasjoner. Denne løsningen gir ofte bedre kapasitet enn mobilt bredbånd, og har dessuten ubegrenset bruk. Er du usikker på om denne løsningen passer hos deg, kan du spørre oss. via våre 22 mastepunkt. Mange av disse er i tillegg forsynt med fiberFiber gir det mest stabile bredbåndet. Fiber har så godt som ubegrenset kapasitet, og hastigheten på nedlasting og opplasting er den samme. Er du usikker på hva slags teknologi du har på bredbåndet ditt hjemme, kan du spørre oss. for godt og stabilt nett.

Våre videre planer

  • Vi bygger nå over hele Røros sentrum med fiber til alle husstander. Bedrifter som ikke allerede er tilknyttet får også tilbud.
  • Vi er i gang med utbygging i Høsøien, som blir ferdigstilt i år.
  • Vi skal bygge mer fiber i Galåen og Sundet.
  • Vi er i gang med bygging av fiber på Nøra på Os, ferdigstilles i år.
  • Vi bygger mer fiber i Ålen ved å bygge ut Mosletta i år.
  • Det er en fortløpende utbygging i nye og eksisterende hytteområder etter interesse.
  • I samarbeid med Røros kommune definerer vi nye områder for fiberutbygging, og kommunen kommer til å søke på offentlige midler til fiberutbygging vår 2020.
  • Vi skal bygge fiber i Dalsbygda med oppstart vår 2020.

Ren Røros Digital har siden 2001 investert totalt 140 millioner i bredbånd og bredbåndsutbygging. Vi benytter lokale entreprenører, lokale installatører og legger igjen mest mulig verdiskapning lokalt.